Railstation
Zhelyazna Vrata, Bulgaria

Departures
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
Kyrdzhali - Momina Skala

Kyrdzhali, Railstation

07:01

Momina Skala, Railstation

07:22

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Kyrdzhali - Kyrdzhali

Kyrdzhali, Railstation

17:44

18:00
Momina Skala - Momina Skala

Momina Skala, Railstation

18:02

19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Arrivals
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
Zhelyazna Vrata - Zhelyazna Vrata

Zhelyazna Vrata, Railstation

07:01

Zhelyazna Vrata, Railstation

07:22

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Zhelyazna Vrata - Zhelyazna Vrata

Zhelyazna Vrata, Railstation

17:44

18:00
Zhelyazna Vrata - Zhelyazna Vrata

Zhelyazna Vrata, Railstation

18:02

19:00
20:00
21:00
22:00
23:00