Railstation
Sestrimo, Bulgaria

Departures
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Boyka - Boyka

Boyka, Railstation

04:35

05:00
Boyka - Boyka

Boyka, Railstation

05:31

06:00
Momina Klisura - Momina Klisura

Momina Klisura, Railstation

06:05

07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
Boyka - Momina Klisura

Boyka, Railstation

13:21

Momina Klisura, Railstation

13:58

14:00
15:00
16:00
17:00
Boyka - Boyka

Boyka, Railstation

17:38

18:00
19:00
Momina Klisura - Momina Klisura

Momina Klisura, Railstation

19:29

20:00
21:00
22:00
Momina Klisura - Momina Klisura

Momina Klisura, Railstation

22:05

23:00
Arrivals
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Sestrimo - Sestrimo

Sestrimo, Railstation

04:35

05:00
Sestrimo - Sestrimo

Sestrimo, Railstation

05:31

06:00
Sestrimo - Sestrimo

Sestrimo, Railstation

06:05

07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
Sestrimo - Sestrimo

Sestrimo, Railstation

13:21

Sestrimo, Railstation

13:58

14:00
15:00
16:00
17:00
Sestrimo - Sestrimo

Sestrimo, Railstation

17:38

18:00
19:00
Sestrimo - Sestrimo

Sestrimo, Railstation

19:29

20:00
21:00
22:00
Sestrimo - Sestrimo

Sestrimo, Railstation

22:05

23:00