Razmenna sp. Railstation
Razmenna, Bulgaria

Departures
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Brigadirska Slava - Brigadirska Slava

Brigadirska Slava, Railstation

06:16

07:00
08:00
Raduy - Raduy

Raduy, Railstation

08:03

09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Raduy - Raduy

Raduy, Railstation

18:58

19:00
Brigadirska Slava - Brigadirska Slava

Brigadirska Slava, Railstation

19:17

20:00
21:00
22:00
23:00
Arrivals
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Razmenna - Razmenna

Razmenna, Railstation

06:16

07:00
08:00
Razmenna - Razmenna

Razmenna, Railstation

08:03

09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Razmenna - Razmenna

Razmenna, Railstation

18:58

19:00
Razmenna - Razmenna

Razmenna, Railstation

19:17

20:00
21:00
22:00
23:00