Railstation
Razdelna, Bulgaria

Departures
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Sindel - Povelyanovo

Sindel, razpredelitel Railstation

05:09

Povelyanovo, Railstation

05:55

06:00
Trastikovo - Trastikovo

Trastikovo, Railstation

06:37

07:00
Povelyanovo - Trastikovo

Povelyanovo, Railstation

07:02

Trastikovo, Railstation

07:08

08:00
Povelyanovo - Povelyanovo

Povelyanovo, Railstation

08:55

09:00
10:00
Povelyanovo - Povelyanovo

Povelyanovo, Railstation

10:57

11:00
Trastikovo - Trastikovo

Trastikovo, Railstation

11:32

12:00
13:00
Trastikovo - Trastikovo

Trastikovo, Railstation

13:55

14:00
Trastikovo - Trastikovo

Trastikovo, Railstation

14:58

15:00
Povelyanovo - Povelyanovo

Povelyanovo, Railstation

15:38

16:00
17:00
Povelyanovo - Trastikovo

Povelyanovo, Railstation

17:53

Trastikovo, Railstation

17:55

18:00
Povelyanovo - Trastikovo

Povelyanovo, Railstation

18:56

Trastikovo, Railstation

18:57

19:00
Povelyanovo - Trastikovo

Povelyanovo, Railstation

19:24

Povelyanovo, Railstation

19:47

Trastikovo, Railstation

19:57

20:00
21:00
22:00
Sindel - Sindel

Sindel, razpredelitel Railstation

22:42

23:00
Arrivals
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Razdelna - Razdelna

Razdelna, Railstation

05:05

Razdelna, Railstation

05:54

06:00
Razdelna - Razdelna

Razdelna, Railstation

06:36

07:00
Razdelna - Razdelna

Razdelna, Railstation

07:01

Razdelna, Railstation

07:07

08:00
Razdelna - Razdelna

Razdelna, Railstation

08:54

09:00
10:00
Razdelna - Razdelna

Razdelna, Railstation

10:56

11:00
Razdelna - Razdelna

Razdelna, Railstation

11:31

12:00
13:00
Razdelna - Razdelna

Razdelna, Railstation

13:54

14:00
Razdelna - Razdelna

Razdelna, Railstation

14:57

15:00
Razdelna - Razdelna

Razdelna, Railstation

15:37

16:00
17:00
Razdelna - Razdelna

Razdelna, Railstation

17:52

Razdelna, Railstation

17:54

18:00
Razdelna - Razdelna

Razdelna, Railstation

18:55

Razdelna, razpredelitel Railstation

18:55

19:00
Razdelna - Razdelna

Razdelna, Railstation

19:23

Razdelna, Railstation

19:46

Razdelna, Railstation

19:56

20:00
21:00
22:00
Razdelna - Razdelna

Razdelna, Railstation

22:37

23:00