Railstation
Polski Trambesh, Bulgaria

Phone:  +359884405968

Departures
00:00
01:00
Gorna Oryahovitsa - Byala(Rs)

Gorna Oryahovitsa, Railstation

01:02

Byala(Rs), Railstation

01:03

02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
Petko Karavelovo - Petko Karavelovo

Petko Karavelovo, Railstation

07:45

08:00
09:00
Radanovo - Polsko Kosovo

Radanovo, Railstation

09:19

Polsko Kosovo, Railstation

09:20

10:00
11:00
Byala(Rs) - Byala(Rs)

Byala(Rs), Railstation

11:59

12:00
13:00
Radanovo - Radanovo

Radanovo, Railstation

13:13

14:00
15:00
Polsko Kosovo - Petko Karavelovo

Polsko Kosovo, Railstation

15:08

Petko Karavelovo, Railstation

15:40

16:00
17:00
18:00
Polsko Kosovo - Polsko Kosovo

Polsko Kosovo, Railstation

18:12

19:00
Radanovo - Radanovo

Radanovo, Railstation

19:34

20:00
Byala(Rs) - Byala(Rs)

Byala(Rs), Railstation

20:05

21:00
22:00
23:00
Arrivals
00:00
Polski Trambesh - Polski Trambesh

Polski Trambesh, Railstation

00:57

01:00
Polski Trambesh - Polski Trambesh

Polski Trambesh, Railstation

01:01

02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
Polski Trambesh - Polski Trambesh

Polski Trambesh, Railstation

07:44

08:00
09:00
Polski Trambesh - Polski Trambesh

Polski Trambesh, Railstation

09:15

Polski Trambesh, Railstation

09:18

10:00
11:00
Polski Trambesh - Polski Trambesh

Polski Trambesh, Railstation

11:58

12:00
13:00
Polski Trambesh - Polski Trambesh

Polski Trambesh, Railstation

13:12

14:00
15:00
Polski Trambesh - Polski Trambesh

Polski Trambesh, Railstation

15:07

Polski Trambesh, Railstation

15:39

16:00
17:00
18:00
Polski Trambesh - Polski Trambesh

Polski Trambesh, Railstation

18:11

19:00
Polski Trambesh - Polski Trambesh

Polski Trambesh, Railstation

19:33

20:00
Polski Trambesh - Polski Trambesh

Polski Trambesh, Railstation

20:04

21:00
22:00
23:00