Railstation
Momina Skala, Bulgaria

Departures
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
Zhelyazna Vrata - Shiroko pole

Zhelyazna Vrata, Railstation

07:00

Shiroko pole, Railstation

07:26

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Zhelyazna Vrata - Zhelyazna Vrata

Zhelyazna Vrata, Railstation

17:51

18:00
Shiroko pole - Shiroko pole

Shiroko pole, Railstation

18:21

19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Arrivals
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
Momina Skala - Momina Skala

Momina Skala, Railstation

07:00

Momina Skala, Railstation

07:26

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Momina Skala - Momina Skala

Momina Skala, Railstation

17:51

18:00
Momina Skala - Momina Skala

Momina Skala, Railstation

18:21

19:00
20:00
21:00
22:00
23:00