Line:

Varna - Shumen | Shumen patnicheski avtotransport Ltd

Type

Departing

--:--

Arriving

--:--

Duration

--:--

Price

--

Tickets

BUY TICKET

Carrier

Shumen patnicheski avtotransport Ltd

More

More

BUY TICKET

Monday

12:30

Tuesday

12:30

Wednesday

12:30

Thursday

12:30

Friday

12:30

Saturday

12:30

Sunday

12:30
Varna - Shumen

Varna, Bus station

...

Devnya, Bus station

...

Vetrino, Bus station

...

Novi Pazar, Bus station

...

Kaspichan, Bus station

Shumen, Station 33 str. Madara