Line:

Svishtov - Veliko Tarnovo | Alex OK

Type

Departing

--:--

Arriving

--:--

Duration

--:--

Price

9 BGN

Tickets

BUY TICKET

Carrier

Alex OK

More

More

BUY TICKET

Monday

10:00
11:00
13:00
16:00
17:00
17:30

Tuesday

10:00
11:00
13:00
16:00
17:00
17:30

Wednesday

10:00
11:00
13:00
16:00
17:00
17:30

Thursday

10:00
11:00
13:00
16:00
17:00
17:30

Friday

10:00
11:00
13:00
16:00
17:00
17:30

Saturday

10:00
11:00
13:00
16:00
17:00
17:30

Sunday

10:00
11:00
13:00
16:00
17:00
17:30
Svishtov - Veliko Tarnovo

Svishtov, Bus station

Veliko Tarnovo, Bus station