Line:

Shumen - Dulovo | Shumen patnicheski avtotransport Ltd

Type

Departing

--:--

Arriving

--:--

Duration

--:--

Price

--

Tickets

BUY TICKET

Carrier

Shumen patnicheski avtotransport Ltd

More

More

BUY TICKET

Monday

08:15

Tuesday

08:15

Wednesday

08:15

Thursday

08:15

Friday

08:15

Saturday

08:15

Sunday

08:15
Shumen - Dulovo

Shumen, Bus station

...

Kaspichan, Bus station

...

Novi Pazar, Bus station

Dulovo, Bus station