Line:

Rila - Blagoevgrad | Patnicheski prevozi Blagoevgrad

Type

Departing

--:--

Arriving

--:--

Duration

--:--

Price

2 BGN

Tickets

BUY TICKET

Carrier

Patnicheski prevozi Blagoevgrad

More

More

BUY TICKET

Monday

08:00
12:00
15:00
17:00

Tuesday

08:00
12:00
15:00
17:00

Wednesday

08:00
12:00
15:00
17:00

Thursday

08:00
12:00
15:00
17:00

Friday

08:00
12:00
15:00
17:00

Saturday

08:00
12:00
15:00
17:00

Sunday

08:00
12:00
15:00
17:00
Rila - Blagoevgrad

Rila, center

Blagoevgrad, Bus station