Line:

Plovdiv - Kyrdzhali | Rodopi Avto - 07

Type

Departing

--:--

Arriving

--:--

Duration

--:--

Price

13 BGN

Tickets

BUY TICKET

Carrier

Rodopi Avto - 07

More

More

BUY TICKET

Monday

06:00
08:00
09:00
10:00
11:00
14:00
18:00

Tuesday

06:00
08:00
09:00
10:00
11:00
14:00
18:00

Wednesday

06:00
08:00
09:00
10:00
11:00
14:00
18:00

Thursday

06:00
08:00
09:00
10:00
11:00
14:00
18:00

Friday

06:00
08:00
09:00
10:00
11:00
14:00
18:00

Saturday

06:00
08:00
09:00
10:00
11:00
14:00
18:00

Sunday

06:00
08:00
09:00
10:00
11:00
14:00
18:00
Plovdiv - Kyrdzhali

Plovdiv, Rodopi Bus station

...

Asenovgrad, Bus station

Kyrdzhali, Bus station