Line:

Omurtag - Plovdiv | Kavkaz

Type

Departing

--:--

Arriving

--:--

Duration

--:--

Price

22 BGN

Tickets

BUY TICKET

Carrier

Kavkaz

More

More

BUY TICKET

Monday

06:45

Tuesday

06:45

Wednesday

06:45

Thursday

06:45

Friday

06:45

Saturday

06:45

Sunday

06:45
Omurtag - Plovdiv

Omurtag, Bus station

...

Kotel, Bus station

...

Sliven, Bus station

...

Nova Zagora, Round station

...

Stara Zagora, Bus station

...

Chirpan, Bus station

Plovdiv, South Bus station