Line:

Istanbul - Kyrdzhali | Metro Plus

Type

Departing

--:--

Arriving

--:--

Duration

--:--

Price

35 BGN

Tickets

BUY TICKET

Carrier

Metro Plus

More

More

BUY TICKET

Monday

08:30

Tuesday

08:30

Wednesday

08:30

Thursday

08:30

Friday

08:30

Saturday

08:30

Sunday

08:30
Istanbul - Kyrdzhali

Istanbul, International bus station Bairam pasha

...

Haskovo, Bus station

Kyrdzhali, Bus station