Line:

Istanbul - Kyrdzhali | Metro Plus

Type

Departing

--:--

Arriving

--:--

Duration

--:--

Price

35 BGN

Tickets

BUY TICKET

Carrier

Metro Plus

More

More

BUY TICKET

Monday

22:00

Tuesday

22:00

Wednesday

22:00

Thursday

22:00

Friday

22:00

Saturday

22:00

Sunday

22:00
Istanbul - Kyrdzhali

Istanbul, International bus station Bairam pasha

...

Haskovo, Bus station

Kyrdzhali, Bus station