Line:

Dupnitsa - Blagoevgrad | Patnicheski prevozi Blagoevgrad

Type

Departing

--:--

Arriving

--:--

Duration

--:--

Price

3 BGN

Tickets

BUY TICKET

Carrier

Patnicheski prevozi Blagoevgrad

More

More

BUY TICKET

Monday

14:00

Tuesday

14:00

Wednesday

14:00

Thursday

14:00

Friday

14:00

Saturday

14:00

Sunday

14:00
Dupnitsa - Blagoevgrad

Dupnitsa, Bus station

Blagoevgrad, Bus station