Line:

Dulovo - Shumen | Shumen patnicheski avtotransport Ltd

Type

Departing

--:--

Arriving

--:--

Duration

--:--

Price

--

Tickets

BUY TICKET

Carrier

Shumen patnicheski avtotransport Ltd

More

More

BUY TICKET

Monday

13:00

Tuesday

13:00

Wednesday

13:00

Thursday

13:00

Friday

13:00

Saturday

13:00

Sunday

13:00
Dulovo - Shumen

Dulovo, Bus station

...

Novi Pazar, Bus station

...

Kaspichan, Bus station

Shumen, Bus station