Line:

Blagoevgrad - Rila | Patnicheski prevozi Blagoevgrad

Type

Departing

--:--

Arriving

--:--

Duration

--:--

Price

2 BGN

Tickets

BUY TICKET

Carrier

Patnicheski prevozi Blagoevgrad

More

More

BUY TICKET

Monday

07:00
11:00
14:00
16:00

Tuesday

07:00
11:00
14:00
16:00

Wednesday

07:00
11:00
14:00
16:00

Thursday

07:00
11:00
14:00
16:00

Friday

07:00
11:00
14:00
16:00

Saturday

07:00
11:00
14:00
16:00

Sunday

07:00
11:00
14:00
16:00
Blagoevgrad - Rila

Blagoevgrad, Bus station

Rila, center