Line:

Blagoevgrad - Kyustendil | Patnicheski prevozi Blagoevgrad

Type

Departing

--:--

Arriving

--:--

Duration

--:--

Price

--

Tickets

BUY TICKET

Carrier

Patnicheski prevozi Blagoevgrad

More

More

BUY TICKET

Monday

10:00
15:45

Tuesday

10:00
15:45

Wednesday

10:00
15:45

Thursday

10:00
15:45

Friday

10:00
15:45

Saturday

10:00
15:45

Sunday

10:00
15:45
Blagoevgrad - Kyustendil

Blagoevgrad, Bus station

Kyustendil, Bus station