Line:

Blagoevgrad - Dupnitsa | Patnicheski prevozi Blagoevgrad

Type

Departing

--:--

Arriving

--:--

Duration

--:--

Price

3 BGN

Tickets

BUY TICKET

Carrier

Patnicheski prevozi Blagoevgrad

More

More

BUY TICKET

Monday

12:30

Tuesday

12:30

Wednesday

12:30

Thursday

12:30

Friday

12:30

Saturday

12:30

Sunday

12:30
Blagoevgrad - Dupnitsa

Blagoevgrad, Bus station

Dupnitsa, Bus station