Lyaskovets center
Lyaskovets, Bulgaria

Departures
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
Veliko Tarnovo - Veliko Tarnovo

Veliko Tarnovo, Bus station

10:04

11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Gorna Oryahovitsa - Gorna Oryahovitsa

Gorna Oryahovitsa, Bus station

15:21

16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Arrivals
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
Lyaskovets - Lyaskovets

Lyaskovets, Bus station

10:00

11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Lyaskovets - Lyaskovets

Lyaskovets, Bus station

15:20

16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00