Bus station
Gorna Oryahovitsa, Bulgaria

Departures
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
Lyaskovets - Lyaskovets

Lyaskovets, Lyaskovets center

09:52

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Popovo - Popovo

Popovo, Bus station

15:33

16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Arrivals
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
Gorna Oryahovitsa - Gorna Oryahovitsa

Gorna Oryahovitsa, Bus station

09:50

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Gorna Oryahovitsa - Gorna Oryahovitsa

Gorna Oryahovitsa, Lyaskovets center

15:29

16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00