Subline:

Pazardzhik - Plovdiv | Patnicheski prevozi Blagoevgrad

Type

Departing

--:--

Arriving

--:--

Duration

49

Price

--

Tickets

BUY TICKET

Carrier

Patnicheski prevozi Blagoevgrad

More

More

BUY TICKET

Monday

10:24

Tuesday

10:24

Wednesday

10:24

Thursday

10:24

Friday

10:24

Saturday

10:24

Sunday

10:24
undefined - undefined