Subline:

Kyrdzhali - Plovdiv | Rodopi Avto - 07

Type

Departing

--:--

Arriving

--:--

Duration

151

Price

13 BGN

Tickets

BUY TICKET

Carrier

Rodopi Avto - 07

More

More

BUY TICKET

Monday

10:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30

Tuesday

10:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30

Wednesday

10:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30

Thursday

10:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30

Friday

10:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30

Saturday

10:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30

Sunday

10:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
undefined - undefined