Общи условия

1. Описание на услугата
Този сайт се притежава и поддържа от Уолоу интернешънъл ЕООД. Ние се явяваме посредник между Потребителите и Превозвача с оглед на това да осигурим чрез интернет сайта BGrazpisanie.com възможността да се осъществяват резервации в реално време за автобусни билети. BGrazpisanie.com е само платформа за информация и реклама на транспортни компании, които продават автобусни билети. Ние не извършваме транспортната услуга и директно не продаваме билети. Тези услуги се извършват от Превозвача. Нашата услуга е безплатна за потребителите и ние не начисляваме допълнителни такси върху цените на автобусните билети. Всички плащания се извършват, чрез избрания платежен оператор от превозвача в неговия сайт и се получават директно по сметката на Превозвача.
2. Ограничения на услугата
Указаното разписание е планираното от Превозвача. Автобусите могат да закъсняват или точката на качване да се промени по най-разнообразни причини. Молим, пътниците да се осведомят в деня на пътуването за евентуални промени в разписанието на Превозвача. Необходимо е пътниците преди качването в автобуса да представят на Каса на Превозвача копие на получения мейл, принтирана резервация или просто документ за самоличност на лицето, на чието име е резервацията, за да получат своя билет за пътуване. В противен случай може да им бъде отказано качване в Автобуса. Билетите, резервацията или платената резервация не могат да бъдат препродавани или прехвърляни на други лица. Вие потвърждавате и гарантирате, че всички билети които резервирате са само и единствено за лична употреба и че не са резервирани с цел търговски ползи или търговска дейност. Превозвачът си запазва правото да изиска допълнителна идентификация и да откаже качване в Автобуса, ако е налице такова събитие. При Анулиране, Презаверка на билет или Резервация се следват политиките на Превозвача и не са отговорност на BGrazpisanie.com. BGrazpisanie.com или Уолоу интернешънъл ЕООД не носят отговорност за щети или загуба на имущество на пътниците при каквито и да било действия, събития или инциденти извън контрола на компанията. Превозвачът си запазва правото да промени запазеното място. Това може да е необходимо при определени условия, например бременни жени, възрастни пътници, инвалиди и т.н. В BGrazpisanie.com може да резервирате ограничен брой билети на една транзакция, конкретния им брой се задава от превозвача и обикновено е до 6. Резервация може да направите само за дата, за която Превозвачът е публикувал разписание. BGrazpisanie.com не носи отговорност за изгубен или откраднат Билет или платена резервация.
3. Дефиниции
 • „Сайтът” - е уеб сайта BGrazpisanie.com, информационна система, която предоставя на Потребителите информационни ресурси и възможност за реализиране на електронна резервация за услугите на Превозвача.
 • „Уолоу интернешънъл ЕООД”, „Ние, „Нас”, „Нашите” - е “Уолоу интернешънъл" ЕООД, регистрирано в град Варна, което е собственик и администратор на Услугата и сайтът BGrazpisanie.com.
 • „Услугата” - е предоставената възможност потребителите да ползват информационни ресурси и да извършват електронни резервации за автобусни превози предлагани от Превозвача.
 • Платежен оператор е, операторът който обработва плащанията между Потребителите и Превозвача.
 • „Потребител” e всяко физическо лице, което посредством Интернет ползва информационни ресурси и услуги на сайта BGrazpisanie.com без да се идентифицира пред системата.
 • „Превозвач” – „Превозвач” е всяко търговско дружество с лиценз за пътнически автобусни превози, което има партньорски рекламен договор с Уолоу интернешънъл ЕООД и BGrazpisanie.com
 • „Резервация” – е електронна заявка за запазване на конкретно място и билет за автобус.
 • „Платена резервация” – е уникален номер, който се генерира от Сайта на превозвача и удостоверява направеното от Вас плащане и детайлите по Вашата резервация.
 • „Време за транзакция” – е времето, за което Потребителя следва да извърши плащането и BGrazpisanie.com да получи потвърждение за него. След изтичане на това време всички избрани места ще бъдат освободени.
4. Условия на резервацията
 • Право да извършват резервации в Сайта имат всички потребители.
 • Превозвачът, след получаване на плащането по резервацията, запазва посочените в резервацията места и издава билет(и) за пътуване, стриктно отговарящ(и) на посочените в резервацията критерии.
 • Резервацията зависи от това дали има свободни места. Вашата заявка за резервация е оферта за покупка на билети от Превозвача, който си запазва правото да откаже Вашата поръчка. Ако Превозвачът приеме вашата поръчка, Сайтът ще инициализира процедура за плащане и ще ви пренасочи към страница на Платежен Оператор, където да го извършите, при успешно извършено плащане на вашият екран, в края на процеса по поръчка ще се появи страница с потвърждение и код на резервацията, от този момент между вас и Превозвача има сключен договор.
 • Задължавате се да не препродавате или предлагате за препродажба билетите, както и да не ги използвате за реклама или промоции (включително игри, състезания, конкурси и лотарии), както и за всякакви други търговски цели.
5. Цена на билета
 • Цените на билетите са тези, които се показват на сайта по време на поръчката, освен в случаите на очевидна грешка. Цените са обявени в български лева и включват ДДС.
 • Ваша отговорност е да проверите билетите си, тъй като Ние и / или Превозвачът не сме задължени да коригираме грешки, след като договорът е бил сключен. Също така, моля отбележете, че Превозвачът не е задължен да ви предостави билет(и) на сгрешена (по-ниска) цена, дори след като страницата с потвърждение е била показана и е-поща с потвърждение е била изпратена до вас, ако тази грешка в цената е очевидна и несъмнена и логично би могла да бъде разпозната от вас, като сгрешена цена.
  • Ако платената от вас цена по резервацията е била сгрешена в Сайта и обявена, като по-висока, надплатената сума ще ви бъде възстановена в брой при получаване на билетите, на касата на Превозвача.
 • Допълнителни такси

  В допълнение към цената на билета може да има такса за обработка на плащането. Таксата за обработката на вашето плащане се определя и събира от Платежния Оператор, като заплащане за услугата по обработка на транзакцията. Размерът на тази такса е посочен в тарифите на Платежния Оператор и не е включена в цената на билета.

6. Описание на услугата
 • За да бъде валидна вашата резервация и Превозвачът да запази избраното място трябва да предплатите 100% от стойността й.
 • Всички плащания на Сайта се обработват от Платежен Оператор. За да направите плащане по своята резервация трябва да сте запознати с условията на избрания Платежния Оператор.
 • Не можете да ползвате никакви промоционални талони или карти с намаление при поръчката на билети от Сайта (ако искате да ползвате такъв тип намаления, трябва да посетите билетна каса на Превозвача лично).
 • Студентите, пенсионерите и децата могат да се възползват от обявените за тях намаления, но при получаване на билета служителите на касата на Превозвача могат да ви поискат документ, с който да удостоверите че имате право да ползвате на намалението. В противен случай трябва да заплатите разликата в билета или може да ви бъде отказана транспортната услуга.
 • За да бъде потвърдена резервацията Ви и да получите Платена резервация плащането следва да бъде валидирано преди изтичане на посоченото време за транзакция.
 • Време за извършване на транзакцията при платежния оператор: След като сте избрали места в автобуса, пристъпили сте към плащането на резервацията, и сте избрали платежен оператор, от момента на избор на бутона „Плащане” в системата на платежният оператор времето за извършване на плащането е 20 мин. След изтичане на зададеното време местата в системата ще се освободят и няма да можете да извършите плащането.

  Превозвачът възстановява всички плащания за които поради техническа грешка потребителите не са получили платена резервация. Плащанията се възстановяват при следните срокове и условия:

6.1 Описание на услугата
Ако е платено с ePay, сумите се възстановяват по електронен път към платежното средсво от което е извършена транзакцията, до края на следващия работен ден.
 • Ако е платено с карта или банков превод, чрез интерфейса на Банка, сумата ще ви бъде възстановена на каса на превозвача при поискване. Трябва да се явите лично!
 • undefined
7. Платена резервация
След като извършите плащането по вашата резервация Сайтът генерира платена резервация, срещу която на билетните каси на Превозвача можете да получите своя билет. Този код удостоверява направеното от вас плащане и детайлите по вашата резервация, без него или лична карта не можете да получите билета си. Отговорността за запазването на получената резервация е само и единствено ваша.
8. Получаване на билетите
 • Билетите по вашата резервация можете да получите на касите на Превозвача или в особени случаи от шофьора на автобуса при качването. За подробности вижте Условия на Превозвача
 • За да получите билетите си трябва да предоставите на съответния служител (касиер / шофьор) на Превозвача, устно или писмено (под формата на разпечатка на е-поща или на страницата за потвърждение) и двете: платената резервация и на чие име е направена. В противен случай, в това число и ако предоставите неверни данни, Превозвачът има право да ви откаже получаването на билетите и ползване на услугите му.
9. Коригиране на резервацията
Направената от вас резервация в Сайта може да бъде коригирана само на билетна каса, от служител на Превозвача, срещу представена платена резервация или илична карта. Всички корекции (анулиране, презаверка и др.) се осъществяват според политиката на Превозвача. Отговорност на потребителя е да се запознае предварително с нея.
10. Багаж
Преносът на товари и багаж е ограничен според Условията на Превозвача. Ваша отговорност е да се запознаете предварително с тях. www.BGrazpisanie.com и Уолоу интернешънъл ЕООД не носят отговорност, ако Условията са нарушени и Превозвачът откаже превоза на Багаж или постави допълнителни условия.
11. За контакти
Ако имате коментари, въпроси или оплаквания, свързани със Сайта или предоставяните услуги, моля свържете се с нас. Контактна форма
12. Лични данни
Опазването на вашите лични данни е важно за нас. Моля, запознайте се с нашата Политика за личните данни, която съдържа подробности за информацията, която събираме, как я ползваме и защитаваме. Ние НЕ събираме, обработваме или запазваме каквато и да е информация свързана с предоставяните от вас лични данни и данни за кредитни карти банкови сметки или друг вид платежни средства. Тази информация се изисква и обработва от системите на платежните оператори, оторизирани да извършват тези плащания, в съответствие с техните условия и политики, те също така носят и отговорността за нейното опазване.
13. Коригиране на резервацията
 • Сайтът и публикуваната в него информация от всякакъв вид, в това число, но не само дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, информация и т.н. са изключително притежание на Уолоу интернешънъл ЕООД и Превозвача или ние / те имаме изключително право на използването им, и представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, и са защитени от същия.
 • Позволено е показването на материалите от на Сайта на компютърен екран, съхраняването и отпечатването им само и единствено за лични цели и собствено ползване, без да се преработват, променят или премахват поставените запазените марки, текстове, знаци и / или други писмени и графични обозначения за авторско право и собственост.

  Задължавате се да не извършвате следните действия:
  • Да ползвате за търговски цели каквито и да било материали от Сайта без предварително писмено разрешение от Уолоу интернешънъл ЕООД;
  • Да ползвате този Сайт за да upload „качвате” или разпространявате всякакви материали, които съдържат вируси или подобни;
  • Да нарушавате правата на някой друг потребител;
  • Действия, които представляват неправомерна интервенция в компютърните програми, осигуряващи функционирането на сайта в това число, но не само намеса в сървъра или мрежата свързваща сървъра или сайта.
  • Да използвате фреймове или подобни техники за ограждане на съдържанието на Сайта или на части от него, без нашето изрично писмено одобрение.
 • При неизпълнение на задължението по предходната точка Уолоу интернешънъл ЕООД има право да забрани или прекрати временно или за постоянно достъпа на потребителя до услугите, незабавно, без предизвестие.
 • Уолоу интернешънъл ЕООД си запазва правото, да откаже разрешение за използването на материали от Сайта по собствена преценка, без да се задължава да посочи своите аргументи за отказ.
14. Достъпност на Сайта
Този Сайт и достъпът до него и Услугата се предоставят на потребителите „такива каквито са”, и без гаранции от всякакъв вид, включително, но не само, че Услугата ще бъде непрекъсната или освободена от грешки, че грешките ще бъдат коригирани, или пък че Услугата или сървърът, който я прави достъпна, са свободни от вируси или други вредни компоненти. Уолоу интернешънъл ЕООД не гарантира и не заявява, че използването или резултатът от използването на Сайта или на материалите, достъпни като част от Услугата ще бъдат точни, прецизни или навременни или по какъвто и да било начин достоверни. В допълнение Уолоу интернешънъл ЕООД си запазва правото да изменя съдържанието, дизайна и всички части на сайта, както и да преустанови, временно или за постоянно, достъпът до всички или някои части от Сайта без предварително известие и без да носи отговорност.
15. Линкове от Сайта към сайтове на трети страни
Сайтът съдържа линкове към други сайтове на трети страни, които не се контролират от нас. Например, ако кликнете върху рекламен банер, с този клик ще излезете от Сайта. Фактът, че предлагаме линк до някой сайт не означава, че гарантираме за него или го подкрепяме. Подобни линкове са осигурени само за ваше удобство и информация и ние нямаме контрол върху сайтовете, към които водят. Вие достъпвате и ползвате тези линкове и сайтовете, на своя отговорност и ние не носим никаква отговорност свързана с достъпа и ползването на тези сайтове.
16. Ограничение на отговорността.
 • Предлаганите в Сайта услуги се основават на информацията, която получаваме от Превозвачите. Въпреки, че правим всичко възможно да осигурим акуратна информация в Сайта не можем да гарантираме, че информацията е изчерпателна и без грешки, нито да бъдем отговорни за прекъсвания и неполучена информация.
 • Уолоу интернешънъл ЕООД в никакъв случай не отговаря за каквито и да било директни, наказателни, случайни, специални или вторични вреди свързани с употребата на Сайта. Поради това, че някои страни или юрисдикции не позволяват освобождаването от ограничението на отговорност за вторични или случайни вреди, това може да не се отнася за Вас.
 • Превозвачът, предлагащ услуги през Сайта е независим изпълнител, а не агент или служител на Уолоу интернешънъл ЕООД. Ние не носим отговорност за грешките, действията, пропуските, твърденията, гаранциите, нарушенията и небрежността на Превозвача, нито за наранявания, смъртни случаи, имуществени вреди или вреди от друг вид, произтичащи от тях.
 • Вие се съгласявате, че нямате право и няма да търсите отговорност от Уолоу интернешънъл ЕООД, нейните подразделения, представители и служители, чрез съдебни искове, и нямате право да Ви бъдат възстановени правни разходи, произтичащи от това, че Вие или трети лица сте използвали информация, предоставенa на BGrazpisanie.com, както и в случаите когато сте нарушили Общите условия. Уолоу интернешънъл ЕООД, нейните подразделения, представители и служители не носят абсолютно никаква отговорност, дори в случаите на небрежност, за нанесени преки и непреки щети, разходи и загуби, в резултат на ползването или невъзможността да се ползва, изцяло или частично интернет страницата, дори и в случаите, в които упълномощен представител на компанията е бил предупреден за евентуални загуби и щети. Настоящите Общи условия са в сила, без значение дали са налице действия, включващи, но неограничаващи се до, договорни положения, небрежност, ограничена отговорност и други деяния.

17. Приложимо право
 • За всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.
18. Допълнителни разпоредби
Уолоу интернешънъл ЕООД си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия, за което не се задължава да уведомява Потребителите чрез интернет страницата си BGrazpisanie.com. Ваша отговорност е да следите за промени в Общите условия.x
19. Технически изисквания относно BGrazpisanie.com
За достъп до платформата BGrazpisanie.com е необходимо следното:
 • Интернет връзка
 • Интернет браузъри
 • Софтуерните настройки на браузъри трябва да поддържат JavaScript.
 • Последна актуализация: 01.04.2021г