Линия:

Левски - Троян | БДЖ

Тип

Заминаване

--:--

Пристигане

--:--

Пътува

--:--

Цена

--

Билети

КУПИ БИЛЕТ

Превозвач

БДЖ

Още

Още

КУПИ БИЛЕТ

Понеделник

15:05

Вторник

15:05

Сряда

15:05

Четвъртък

15:05

Петък

15:05

Събота

15:05

Неделя

15:05
Левски - Троян

Левски, жп гара

...

Асеновци, жп гара

...

Летница, жп гара

...

Чавдарци, жп гара

...

Александрово, жп гара

...

Драсов, жп гара

...

Дойренци, жп гара

...

Йоглав, жп гара

...

Умаревци, жп гара

...

Ловеч, Север жп гара

...

Ловеч, жп спирка

...

Ловеч, жп гара

...

Ловеч, Юг жп гара

...

Казачево, жп гара

...

Хлевене, жп гара

...

Абланица, жп гара

...

Лешница, жп гара

...

Ломец, жп гара

...

Добродан, жп гара

...

Калейца, жп гара

Троян, жп гара