жп гара
Полски Тръмбеш, България

Тел. за връзка:  +359884405968

Заминаващи
00:00
01:00
Петко Каравелово - Бяла(Рс)

Петко Каравелово, жп гара

01:02

Бяла(Рс), жп гара

01:03

02:00
03:00
04:00
05:00
Бяла(Рс) - Бяла(Рс)

Бяла(Рс), жп гара

05:19

06:00
Раданово - Раданово

Раданово, жп гара

06:10

07:00
Горна Оряховица - Горна Оряховица

Горна Оряховица, жп гара

07:34

08:00
09:00
Полско Косово - Раданово

Полско Косово, жп гара

09:11

Раданово, жп гара

09:12

10:00
11:00
Бяла(Рс) - Бяла(Рс)

Бяла(Рс), жп гара

11:59

12:00
13:00
Раданово - Раданово

Раданово, жп гара

13:11

14:00
15:00
Полско Косово - Горна Оряховица

Полско Косово, жп гара

15:11

Горна Оряховица, жп гара

15:42

16:00
17:00
18:00
Полско Косово - Полско Косово

Полско Косово, жп гара

18:10

19:00
Раданово - Раданово

Раданово, жп гара

19:39

20:00
Бяла(Рс) - Бяла(Рс)

Бяла(Рс), жп гара

20:08

21:00
22:00
23:00
Горна Оряховица - Горна Оряховица

Горна Оряховица, жп гара

23:44

Пристигащи
00:00
Полски Тръмбеш - Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш, жп гара

00:56

01:00
Полски Тръмбеш - Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш, жп гара

01:01

02:00
03:00
04:00
05:00
Полски Тръмбеш - Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш, жп гара

05:18

06:00
Полски Тръмбеш - Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш, жп гара

06:09

07:00
Полски Тръмбеш - Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш, жп гара

07:33

08:00
09:00
Полски Тръмбеш - Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш, жп гара

09:05

Полски Тръмбеш, жп гара

09:10

10:00
11:00
Полски Тръмбеш - Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш, жп гара

11:58

12:00
13:00
Полски Тръмбеш - Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш, жп гара

13:10

14:00
15:00
Полски Тръмбеш - Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш, жп гара

15:10

Полски Тръмбеш, жп гара

15:41

16:00
17:00
18:00
Полски Тръмбеш - Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш, жп гара

18:09

19:00
Полски Тръмбеш - Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш, жп гара

19:38

20:00
Полски Тръмбеш - Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш, жп гара

20:07

21:00
22:00
23:00
Полски Тръмбеш - Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш, жп гара

23:43