жп гара
Батановци, България

Тел. за връзка:  +359884259276

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Бела вода - Бела вода

Бела вода, ЖП гара

05:40

06:00
Бела вода - Копаница

Бела вода, ЖП гара

06:11

Копаница, жп гара

06:56

07:00
Кракра - Копаница

Кракра, жп гара

07:01

Копаница, жп гара

07:23

08:00
Перник - Перник

Перник, жп гара

08:05

Радомир, жп гара

08:37

Перник, жп гара

08:39

09:00
Радомир - Радомир

Радомир, жп гара

09:36

10:00
11:00
Копаница - Бела вода

Копаница, жп гара

11:30

Бела вода, ЖП гара

11:41

12:00
13:00
Радомир - Перник

Радомир, жп гара

13:25

Перник, жп гара

13:31

14:00
15:00
Копаница - Бела вода

Копаница, жп гара

15:40

Бела вода, ЖП гара

15:55

16:00
Радомир - Копаница

Радомир, жп гара

16:23

Копаница, жп гара

16:59

17:00
Перник - Перник

Перник, жп гара

17:02

18:00
Бела вода - Бела вода

Бела вода, ЖП гара

18:10

Радомир, жп гара

18:28

Бела вода, ЖП гара

18:48

19:00
Копаница - Копаница

Копаница, жп гара

19:23

20:00
Копаница - Радомир

Копаница, жп гара

20:07

...

Перник, жп гара

20:12

Радомир, жп гара

20:29

21:00
Перник - Копаница

Перник, жп гара

21:06

Копаница, жп гара

21:33

22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Батановци - Батановци

Батановци, жп гара

05:39

06:00
Батановци - Батановци

Батановци, жп гара

06:10

Батановци, ЖП гара

06:55

07:00
Батановци - Батановци

Батановци, жп гара

07:00

Батановци, ЖП гара

07:22

08:00
Батановци - Батановци

Батановци, жп гара

08:04

Батановци, жп гара

08:36

Батановци, жп гара

08:38

09:00
Батановци - Батановци

Батановци, жп гара

09:35

10:00
11:00
Батановци - Батановци

Батановци, ЖП гара

11:29

Батановци, жп гара

11:40

12:00
13:00
Батановци - Батановци

Батановци, жп гара

13:24

Батановци, жп гара

13:30

14:00
15:00
Батановци - Батановци

Батановци, ЖП гара

15:38

Батановци, жп гара

15:54

16:00
Батановци - Батановци

Батановци, жп гара

16:22

Батановци, ЖП гара

16:58

17:00
Батановци - Батановци

Батановци, жп гара

17:01

18:00
Батановци - Батановци

Батановци, жп гара

18:09

Батановци, жп гара

18:27

Батановци, жп гара

18:47

19:00
Батановци - Батановци

Батановци, ЖП гара

19:22

20:00
Батановци - Батановци

Батановци, ЖП гара

20:06

...

Батановци, жп гара

20:11

Батановци, жп гара

20:28

21:00
Батановци - Батановци

Батановци, жп гара

21:05

Батановци, ЖП гара

21:32

22:00
23:00