Автогара
Велико Търново, България

Тел. за връзка:  +35962640908

Заминаващи
00:00
01:00
Варна - Варна

Варна, Автогара

01:45

02:00
03:00
София - София

София, Централна автогара

03:15

04:00
05:00
06:00
07:00
Свищов - Сливен

Свищов, Автогара

07:00

...

Полски Тръмбеш, Автогара

07:00

...

Полски Тръмбеш, Автогара

07:00

...

Габрово, Автогара

07:30

...

Павликени, Автогара

07:30

Сливен, Автогара

07:30

08:00
Свищов - Свищов

Свищов, Автогара

08:00

Ловеч, Автогара

08:00

Свищов, Автогара

08:30

09:00
10:00
Севлиево - София

Севлиево, Автогара

10:00

...

Габрово, Автогара

10:25

София, Централна автогара

10:45

11:00
Полски Тръмбеш - Варна

Полски Тръмбеш, Автогара

11:00

Полски Тръмбеш, Автогара

11:00

Варна, Автогара

11:45

12:00
Севлиево - Габрово

Севлиево, Автогара

12:00

...

София, Централна автогара

12:15

Габрово, Автогара

12:15

13:00
Свищов - Свищов

Свищов, Автогара

13:00

14:00
Свищов - Сливен

Свищов, Автогара

14:00

...

Варна, Автогара

14:15

Сливен, Автогара

14:30

15:00
Свищов - Сливен

Свищов, Автогара

15:00

...

Полски Тръмбеш, Автогара

15:00

...

Павликени, Автогара

15:00

...

Лясковец, Центъра

15:00

...

Полски Тръмбеш, Автогара

15:05

...

Севлиево, Автогара

15:20

...

Елена, Автогара

15:30

...

Казанлък, Автогара

15:30

Сливен, Автогара

15:30

16:00
София - Габрово

София, Централна автогара

16:15

...

Варна, Автогара

16:15

Габрово, Автогара

16:30

17:00
18:00
19:00
Варна - София

Варна, Автогара

19:15

София, Централна автогара

19:45

20:00
Варна - Варна

Варна, Автогара

20:45

21:00
22:00
23:00
София - София

София, Централна автогара

23:45

Пристигащи
00:00
01:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, Централна автогара

01:30

02:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, Автогара

02:12

03:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, Автогара

03:15

04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, Автогара

09:25

...

Велико Търново, Автогара

09:30

Велико Търново, Автогара

09:50

10:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, Автогара

10:00

...

Велико Търново, Автогара

10:10

...

Велико Търново, Центъра

10:24

...

Велико Търново, Автогара

10:44

Велико Търново, Автогара

10:45

11:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, Автогара

11:28

Велико Търново, Централна автогара

11:30

12:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, Автогара

12:00

...

Велико Търново, Автогара

12:00

...

Велико Търново, Автогара

12:15

...

Велико Търново, Автогара

12:25

Велико Търново, Автогара

12:50

13:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, Автогара

13:00

14:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, Централна автогара

14:00

...

Велико Търново, Автогара

14:20

...

Велико Търново, Автогара

14:50

Велико Търново, Автогара

14:55

15:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, Автогара

15:00

Велико Търново, Автогара

15:50

16:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, Централна автогара

16:00

...

Велико Търново, Автогара

16:10

Велико Търново, Автогара

16:15

17:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, Автогара

17:50

18:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, Автогара

18:00

...

Велико Търново, Автогара

18:35

...

Велико Търново, Автогара

18:40

Велико Търново, Автогара

18:50

19:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, Централна автогара

19:00

...

Велико Търново, Автогара

19:00

...

Велико Търново, Автогара

19:30

Велико Търново, Автогара

19:45

20:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, Централна автогара

20:30

21:00
22:00
23:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, Автогара

23:45