Line:

Smolyan - Plovdiv | Emiliya 98

Type

Departing

--:--

Arriving

--:--

Duration

--:--

Price

10 BGN

Tickets

BUY TICKET

Carrier

Emiliya 98

More

More

BUY TICKET

Monday

08:00
09:00
11:00
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00

Tuesday

08:00
09:00
11:00
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00

Wednesday

08:00
09:00
11:00
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00

Thursday

08:00
09:00
11:00
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00

Friday

08:00
09:00
11:00
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00

Saturday

08:00
09:00
11:00
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00

Sunday

08:00
09:00
11:00
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00
Smolyan - Plovdiv

Smolyan, Bus station

...

Progled, Stop

...

Chepelare, Chepelare

...

Hvoyna, Bus station

...

Narechenski Bani, Bus station

...

Lucky, Stop

...

Bachkovo, Bus station

...

Asenovgrad, Bus station

Plovdiv, Rodopi Bus station