Политика на личните данни

Последна актуализация: 01.04.2021г

Лични данни не се събират чрез тази интернет страница и обработват от Уолоу Интернешънъл ЕООД.

В сайта BGrazpisanie.com вие поръчвате услуги предоставяни от трети лица – Превозвачи, които се нуждаят от вашите данни, за да предоставят услугите, поискани от вас.
Ние не носим никаква отговорност за щети, възникнали от неверни или непълни данни, предоставени от вас.

Ако желаете да получите подробна информация, се свържете с нас на следния адрес: signal-receive@bgrazpisanie.com.
През време на използването на нашия уеб сайт вашият браузър съхранява "cookies" на твърдия диск на вашия компютър. Ние съхраняваме данните, изпратени от вашия браузър и компютър, на нашия уеб сайт през време на процеса на резервация. Ние ще използваме тези данни само в обобщен вид за статистически цели и за да получим възможност допълнително да развием предлаганите от нас услуги. Обърнете внимание, че тази информация е само за използване от нас – ние не разкриваме, нито споделяме тази информация с трети лица.
"Cookies" могат да се изтриват от вашия браузър, ако желаете. Нашите "cookies" не съдържат лични данни и срокът им на действие автоматично изтича след няколко седмици.