жп гара
Ясен, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Долна Митрополия - Долна Митрополия

Долна Митрополия, жп гара

04:28

05:00
06:00
Червен бряг - Плевен

Червен бряг, жп гара

06:33

...

Плевен, Запад жп гара

06:33

Плевен, жп гара

06:44

07:00
Долна Митрополия - Долна Митрополия

Долна Митрополия, жп гара

07:08

08:00
Плевен - Долни Дъбник

Плевен, Запад жп гара

08:43

Долни Дъбник, жп гара

08:51

09:00
Плевен - Плевен

Плевен, Запад жп гара

09:09

...

Червен бряг, жп гара

09:48

Плевен, жп гара

09:52

10:00
Долна Митрополия - Плевен

Долна Митрополия, жп гара

10:03

Плевен, Запад жп гара

10:36

11:00
Долни Дъбник - Долни Дъбник

Долни Дъбник, жп гара

11:40

12:00
Плевен - Плевен

Плевен, Запад жп гара

12:09

13:00
Плевен - Долни Дъбник

Плевен, Запад жп гара

13:51

Долни Дъбник, жп гара

13:51

14:00
Долна Митрополия - Долна Митрополия

Долна Митрополия, жп гара

14:18

15:00
16:00
Плевен - Плевен

Плевен, Запад жп гара

16:49

17:00
Плевен - Плевен

Плевен, Запад жп гара

17:30

18:00
Долни Дъбник - Долна Митрополия

Долни Дъбник, жп гара

18:00

Долна Митрополия, жп гара

18:48

19:00
20:00
Плевен - Плевен

Плевен, Запад жп гара

20:49

21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Ясен - Ясен

Ясен, Запад жп гара

04:24

05:00
06:00
Ясен - Ясен

Ясен, жп гара

06:25

...

Ясен, жп гара

06:32

Ясен, жп гара

06:43

07:00
Ясен - Ясен

Ясен, Запад жп гара

07:04

08:00
Ясен - Ясен

Ясен, жп гара

08:42

Ясен, Запад жп гара

08:50

09:00
Ясен - Ясен

Ясен, жп гара

09:05

...

Ясен, жп гара

09:47

...

Ясен, жп гара

09:51

Ясен, Запад жп гара

09:59

10:00
Ясен - Ясен

Ясен, жп гара

10:35

11:00
Ясен - Ясен

Ясен, Запад жп гара

11:39

12:00
Ясен - Ясен

Ясен, жп гара

12:05

13:00
Ясен - Ясен

Ясен, жп гара

13:50

Ясен, Запад жп гара

13:50

14:00
Ясен - Ясен

Ясен, Запад жп гара

14:14

15:00
16:00
Ясен - Ясен

Ясен, жп гара

16:45

17:00
Ясен - Ясен

Ясен, жп гара

17:29

Ясен, Запад жп гара

17:59

18:00
Ясен - Ясен

Ясен, Запад жп гара

18:44

19:00
20:00
Ясен - Ясен

Ясен, жп гара

20:45

21:00
22:00
23:00