жп гара
Ясен, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Плевен - Плевен

Плевен, Запад жп гара

06:39

Плевен, жп гара

06:48

07:00
Долна Митрополия - Долни Дъбник

Долна Митрополия, жп гара

07:08

Долни Дъбник, жп гара

07:20

08:00
Плевен - Долни Дъбник

Плевен, Запад жп гара

08:43

Долни Дъбник, жп гара

08:50

09:00
Плевен - Плевен

Плевен, Запад жп гара

09:09

...

Червен бряг, жп гара

09:34

Плевен, жп гара

09:53

10:00
Долна Митрополия - Плевен

Долна Митрополия, жп гара

10:02

Плевен, Запад жп гара

10:38

11:00
Долни Дъбник - Долни Дъбник

Долни Дъбник, жп гара

11:30

12:00
Плевен - Плевен

Плевен, Запад жп гара

12:08

13:00
Долни Дъбник - Плевен

Долни Дъбник, жп гара

13:51

Плевен, Запад жп гара

13:52

14:00
Долна Митрополия - Долна Митрополия

Долна Митрополия, жп гара

14:18

15:00
16:00
17:00
Плевен - Плевен

Плевен, Запад жп гара

17:08

Плевен, Запад жп гара

17:26

Плевен, жп гара

17:56

18:00
Долни Дъбник - Долна Митрополия

Долни Дъбник, жп гара

18:00

...

Плевен, Запад жп гара

18:43

Долна Митрополия, жп гара

18:47

19:00
20:00
21:00
Плевен - Плевен

Плевен, Запад жп гара

21:01

Плевен, Запад жп гара

21:09

22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Ясен - Ясен

Ясен, жп гара

06:35

Ясен, жп гара

06:47

07:00
Ясен - Ясен

Ясен, Запад жп гара

07:04

Ясен, Запад жп гара

07:19

08:00
Ясен - Ясен

Ясен, жп гара

08:42

Ясен, Запад жп гара

08:49

09:00
Ясен - Ясен

Ясен, жп гара

09:05

...

Ясен, жп гара

09:33

...

Ясен, жп гара

09:52

Ясен, Запад жп гара

09:59

10:00
Ясен - Ясен

Ясен, жп гара

10:37

11:00
Ясен - Ясен

Ясен, Запад жп гара

11:29

12:00
Ясен - Ясен

Ясен, жп гара

12:05

13:00
Ясен - Ясен

Ясен, Запад жп гара

13:50

Ясен, жп гара

13:51

14:00
Ясен - Ясен

Ясен, Запад жп гара

14:14

15:00
16:00
17:00
Ясен - Ясен

Ясен, жп гара

17:05

...

Ясен, жп гара

17:25

...

Ясен, жп гара

17:55

Ясен, Запад жп гара

17:59

18:00
Ясен - Ясен

Ясен, жп гара

18:42

Ясен, Запад жп гара

18:44

19:00
20:00
21:00
Ясен - Ясен

Ясен, жп гара

21:00

Ясен, жп гара

21:05

22:00
23:00