жп гара
Ямбол, България

Тел. за връзка:  +359887511154

Заминаващи
00:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

00:16

01:00
02:00
Стралджа - Нова Загора

Стралджа, жп гара

02:41

Нова Загора, жп гара

02:42

03:00
04:00
Зимница - Зимница

Зимница, жп гара

04:19

05:00
Безмер - Безмер

Безмер, жп гара

05:15

06:00
Завой - Завой

Завой, жп спирка

06:05

07:00
08:00
Нова Загора - Безмер

Нова Загора, жп гара

08:32

Безмер, жп гара

08:45

09:00
Зимница - Зимница

Зимница, жп гара

09:48

10:00
11:00
Зимница - Зимница

Зимница, жп гара

11:44

12:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

12:24

13:00
Безмер - Безмер

Безмер, жп гара

13:55

14:00
15:00
Безмер - Зимница

Безмер, жп гара

15:23

Зимница, жп гара

15:43

16:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

16:41

17:00
Завой - Завой

Завой, жп спирка

17:30

18:00
Зимница - Зимница

Зимница, жп гара

18:49

19:00
Кермен - Кермен

Кермен, жп гара

19:53

20:00
21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
Ямбол - Ямбол

Ямбол, жп гара

00:14

01:00
02:00
Ямбол - Ямбол

Ямбол, жп гара

02:36

Ямбол, жп гара

02:37

03:00
04:00
Ямбол - Ямбол

Ямбол, жп гара

04:18

05:00
06:00
07:00
08:00
Ямбол - Ямбол

Ямбол, жп гара

08:25

Ямбол, жп гара

08:31

09:00
Ямбол - Ямбол

Ямбол, жп гара

09:47

10:00
11:00
Ямбол - Ямбол

Ямбол, жп гара

11:43

12:00
Ямбол - Ямбол

Ямбол, жп гара

12:23

13:00
Ямбол - Ямбол

Ямбол, жп гара

13:28

14:00
15:00
Ямбол - Ямбол

Ямбол, жп спирка

15:22

Ямбол, жп гара

15:42

16:00
Ямбол - Ямбол

Ямбол, жп гара

16:40

17:00
Ямбол - Ямбол

Ямбол, жп гара

17:29

18:00
Ямбол - Ямбол

Ямбол, жп гара

18:48

19:00
Ямбол - Ямбол

Ямбол, жп гара

19:52

20:00
Ямбол - Ямбол

Ямбол, жп гара

20:10

21:00
Ямбол - Ямбол

Ямбол, жп спирка

21:37

22:00
23:00