жп гара
Чирпан, България

Тел. за връзка:  +359887398197

Заминаващи
00:00
01:00
Оризово - Оризово

Оризово, жп гара

01:59

02:00
Михайлово - Михайлово

Михайлово, жп гара

02:45

03:00
04:00
05:00
Спасово - Спасово

Спасово, жп гара

05:28

06:00
Свобода - Свобода

Свобода, жп гара

06:07

07:00
Белозем - Белозем

Белозем, жп гара

07:11

08:00
Стара Загора - Спасово

Стара Загора, жп гара

08:11

Спасово, жп гара

08:11

09:00
10:00
Белозем - Стара Загора

Белозем, жп гара

10:10

Стара Загора, жп гара

10:11

11:00
Свобода - Спасово

Свобода, жп гара

11:16

Спасово, жп гара

11:17

12:00
13:00
14:00
Белозем - Стара Загора

Белозем, жп гара

14:09

Стара Загора, жп гара

14:10

15:00
Свобода - Спасово

Свобода, жп гара

15:17

Спасово, жп гара

15:57

16:00
17:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

17:14

18:00
Свобода - Спасово

Свобода, жп гара

18:13

Спасово, жп гара

18:48

19:00
Свобода - Стара Загора

Свобода, жп гара

19:39

Стара Загора, жп гара

19:57

20:00
21:00
Белозем - Белозем

Белозем, жп гара

21:30

22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
Чирпан - Чирпан

Чирпан, жп гара

01:58

02:00
Чирпан - Чирпан

Чирпан, Тракия жп гара

02:44

03:00
04:00
05:00
Чирпан - Чирпан

Чирпан, жп гара

05:27

06:00
Чирпан - Чирпан

Чирпан, жп гара

06:06

07:00
Чирпан - Чирпан

Чирпан, жп гара

07:10

08:00
Чирпан - Чирпан

Чирпан, жп гара

08:07

Чирпан, жп гара

08:10

09:00
10:00
Чирпан - Чирпан

Чирпан, Тракия жп гара

10:09

Чирпан, жп гара

10:09

11:00
Чирпан - Чирпан

Чирпан, жп гара

11:11

Чирпан, жп гара

11:15

12:00
13:00
14:00
Чирпан - Чирпан

Чирпан, жп гара

14:03

Чирпан, жп гара

14:04

15:00
Чирпан - Чирпан

Чирпан, жп гара

15:16

Чирпан, жп гара

15:56

16:00
17:00
Чирпан - Чирпан

Чирпан, жп гара

17:13

18:00
Чирпан - Чирпан

Чирпан, жп гара

18:06

Чирпан, жп гара

18:47

19:00
Чирпан - Чирпан

Чирпан, жп гара

19:38

Чирпан, жп гара

19:56

20:00
21:00
Чирпан - Чирпан

Чирпан, жп гара

21:29

22:00
23:00