жп гара
Черниче, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Симитли - Симитли

Симитли, жп гара

06:22

07:00
Стара Кресна - Стара Кресна

Стара Кресна, жп гара

07:39

08:00
09:00
10:00
Стара Кресна - Стара Кресна

Стара Кресна, жп гара

10:30

11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Симитли - Стара Кресна

Симитли, жп гара

15:10

Стара Кресна, жп гара

15:21

16:00
17:00
18:00
Симитли - Симитли

Симитли, жп гара

18:53

19:00
Стара Кресна - Стара Кресна

Стара Кресна, жп гара

19:05

20:00
Кресна - Кресна

Кресна, жп гара

20:24

21:00
Симитли - Симитли

Симитли, жп гара

21:13

22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Черниче - Черниче

Черниче, жп гара

06:21

07:00
Черниче - Черниче

Черниче, жп гара

07:38

08:00
09:00
10:00
Черниче - Черниче

Черниче, жп гара

10:29

11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Черниче - Черниче

Черниче, жп гара

15:09

Черниче, жп гара

15:20

16:00
17:00
18:00
Черниче - Черниче

Черниче, жп гара

18:52

19:00
Черниче - Черниче

Черниче, жп гара

19:04

20:00
Черниче - Черниче

Черниче, жп гара

20:23

21:00
Черниче - Черниче

Черниче, жп гара

21:12

22:00
23:00