жп гара
Хлевене, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Казачево - Казачево

Казачево, жп гара

05:55

06:00
07:00
Абланица - Абланица

Абланица, жп гара

07:21

08:00
09:00
Казачево - Казачево

Казачево, жп гара

09:04

10:00
11:00
12:00
Абланица - Абланица

Абланица, жп гара

12:06

13:00
14:00
15:00
Казачево - Казачево

Казачево, жп гара

15:04

16:00
Абланица - Абланица

Абланица, жп гара

16:26

17:00
18:00
Казачево - Казачево

Казачево, жп гара

18:09

19:00
20:00
21:00
Абланица - Абланица

Абланица, жп гара

21:06

22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Хлевене - Хлевене

Хлевене, жп гара

05:55

06:00
07:00
Хлевене - Хлевене

Хлевене, жп гара

07:21

08:00
09:00
Хлевене - Хлевене

Хлевене, жп гара

09:04

10:00
11:00
12:00
Хлевене - Хлевене

Хлевене, жп гара

12:06

13:00
14:00
15:00
Хлевене - Хлевене

Хлевене, жп гара

15:04

16:00
Хлевене - Хлевене

Хлевене, жп гара

16:26

17:00
18:00
Хлевене - Хлевене

Хлевене, жп гара

18:09

19:00
20:00
21:00
Хлевене - Хлевене

Хлевене, жп гара

21:06

22:00
23:00