Харманли Център
Харманли, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Преславец - Преславец

Преславец, жп гара

05:45

06:00
07:00
Харманли - Харманли

Харманли, жп гара

07:45

08:00
Преславец - Преславец

Преславец, жп гара

08:58

09:00
10:00
11:00
Харманли - Харманли

Харманли, жп гара

11:02

12:00
Харманли - Харманли

Харманли, жп гара

12:31

13:00
Преславец - Преславец

Преславец, жп гара

13:02

14:00
15:00
16:00
Харманли - Симеоновград

Харманли, жп гара

16:01

Симеоновград, жп гара

16:31

17:00
18:00
Преславец - Преславец

Преславец, жп гара

18:05

19:00
Харманли - Харманли

Харманли, жп гара

19:36

20:00
21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Харманли - Харманли

Харманли, жп гара

05:45

06:00
07:00
Харманли - Харманли

Харманли, жп гара

07:45

08:00
Харманли - Харманли

Харманли, жп гара

08:58

09:00
10:00
11:00
Харманли - Харманли

Харманли, жп гара

11:02

12:00
Харманли - Харманли

Харманли, жп гара

12:31

13:00
Харманли - Харманли

Харманли, жп гара

13:02

14:00
15:00
16:00
Харманли - Харманли

Харманли, жп гара

16:01

Харманли, жп гара

16:31

17:00
18:00
Харманли - Харманли

Харманли, жп гара

18:05

19:00
Харманли - Харманли

Харманли, жп гара

19:36

20:00
21:00
22:00
23:00