жп гара
Търговище, България

Тел. за връзка:  +359885397716

Заминаващи
00:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

00:07

01:00
02:00
03:00
04:00
Шумен - Шумен

Шумен, жп гара

04:20

05:00
06:00
Дралфа - Дралфа

Дралфа, жп гара

06:54

07:00
08:00
Въбел - Въбел

Въбел, жп гара

08:07

09:00
Васил Левски - Попово

Васил Левски, жп гара

09:10

...

Шумен, жп гара

09:39

Попово, жп гара

09:44

10:00
11:00
12:00
Шумен - Попово

Шумен, жп гара

12:34

Попово, жп гара

12:44

13:00
14:00
15:00
Шумен - Попово

Шумен, жп гара

15:39

Попово, жп гара

15:44

16:00
17:00
Въбел - Въбел

Въбел, жп гара

17:22

18:00
Васил Левски - Попово

Васил Левски, жп гара

18:08

...

Шумен, жп гара

18:39

Попово, жп гара

18:44

19:00
20:00
Шумен - Шумен

Шумен, жп гара

20:49

21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

00:06

01:00
02:00
03:00
04:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

04:19

05:00
06:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

06:53

07:00
08:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

08:06

09:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

09:09

...

Търговище, жп гара

09:38

Търговище, жп гара

09:43

10:00
11:00
12:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

12:33

Търговище, жп гара

12:43

13:00
14:00
15:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

15:38

Търговище, жп гара

15:43

16:00
17:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

17:21

18:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

18:07

...

Търговище, жп гара

18:38

Търговище, жп гара

18:43

19:00
20:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

20:48

21:00
22:00
23:00