жп гара
Търговище, България

Тел. за връзка:  +359885397716

Заминаващи
00:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

00:11

01:00
02:00
03:00
04:00
Шумен - Шумен

Шумен, жп гара

04:24

05:00
06:00
Дралфа - Дралфа

Дралфа, жп гара

06:50

07:00
Въбел - Въбел

Въбел, жп гара

07:54

08:00
09:00
Васил Левски - Попово

Васил Левски, жп гара

09:03

...

Шумен, жп гара

09:39

Попово, жп гара

09:51

10:00
11:00
12:00
Шумен - Попово

Шумен, жп гара

12:42

Попово, жп гара

12:49

13:00
14:00
15:00
Шумен - Попово

Шумен, жп гара

15:44

Попово, жп гара

15:51

16:00
17:00
Въбел - Въбел

Въбел, жп гара

17:23

18:00
Васил Левски - Попово

Васил Левски, жп гара

18:03

...

Шумен, жп гара

18:38

Попово, жп гара

18:51

19:00
20:00
Шумен - Шумен

Шумен, жп гара

20:52

21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

00:10

01:00
02:00
03:00
04:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

04:23

05:00
06:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

06:49

07:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

07:53

08:00
09:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

09:02

...

Търговище, жп гара

09:38

Търговище, жп гара

09:50

10:00
11:00
12:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

12:41

Търговище, жп гара

12:48

13:00
14:00
15:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

15:43

Търговище, жп гара

15:50

16:00
17:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

17:22

18:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

18:02

...

Търговище, жп гара

18:37

Търговище, жп гара

18:50

19:00
20:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

20:51

21:00
22:00
23:00