жп гара
Стралджа, България

Тел. за връзка:  +359882269301

Заминаващи
00:00
01:00
Сливен - Сливен

Сливен, жп гара

01:02

02:00
Зимница - Карнобат

Зимница, жп гара

02:18

Карнобат, жп гара

02:58

03:00
04:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

04:00

Карнобат, жп гара

04:39

05:00
Атолово - Атолово

Атолово, жп гара

05:28

06:00
Атолово - Атолово

Атолово, жп гара

06:26

07:00
08:00
Зимница - Зимница

Зимница, жп гара

08:13

Зимница, жп гара

08:59

09:00
Зимница - Зимница

Зимница, жп гара

09:30

10:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

10:07

11:00
Зимница - Зимница

Зимница, жп гара

11:48

12:00
Зимница - Карнобат

Зимница, жп гара

12:04

Карнобат, жп гара

12:24

13:00
14:00
Атолово - Атолово

Атолово, жп гара

14:15

15:00
Зимница - Атолово

Зимница, жп гара

15:01

Зимница, жп гара

15:30

Атолово, жп гара

15:45

16:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

16:03

17:00
Атолово - Атолово

Атолово, жп гара

17:51

18:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

18:42

19:00
Карнобат - Зимница

Карнобат, жп гара

19:08

Зимница, жп гара

19:34

Зимница, жп гара

19:48

20:00
21:00
Зимница - Зимница

Зимница, жп гара

21:16

22:00
23:00
Ямбол - Ямбол

Ямбол, жп гара

23:56

Пристигащи
00:00
01:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

01:01

02:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

02:17

Стралджа, жп гара

02:57

03:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

03:59

04:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

04:38

05:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

05:27

06:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

06:25

07:00
08:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

08:12

Стралджа, жп гара

08:58

09:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

09:29

10:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

10:06

11:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

11:47

12:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

12:03

Стралджа, жп гара

12:23

13:00
14:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

14:14

15:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

15:00

...

Стралджа, жп гара

15:29

Стралджа, жп гара

15:44

16:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

16:02

17:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

17:50

18:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

18:41

19:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

19:07

...

Стралджа, жп гара

19:33

Стралджа, жп гара

19:47

20:00
21:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

21:15

22:00
23:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

23:55