жп гара
Стражица, България

Тел. за връзка:  +359884405993

Заминаващи
00:00
01:00
Горна Оряховица - Горна Оряховица

Горна Оряховица, жп гара

01:04

02:00
03:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

03:21

04:00
05:00
06:00
07:00
Джулюница - Асеново

Джулюница, жп гара

07:52

Асеново, жп гара

07:53

08:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

08:41

09:00
Кесарево - Кесарево

Кесарево, жп гара

09:29

10:00
Горна Оряховица - Горна Оряховица

Горна Оряховица, жп гара

10:42

11:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

11:36

12:00
13:00
Горна Оряховица - Горна Оряховица

Горна Оряховица, жп гара

13:42

14:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

14:41

15:00
16:00
Джулюница - Асеново

Джулюница, жп гара

16:42

Асеново, жп гара

16:51

17:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

17:41

18:00
Кесарево - Кесарево

Кесарево, жп гара

18:41

19:00
Джулюница - Попово

Джулюница, жп гара

19:42

Попово, жп гара

19:51

20:00
21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

01:03

02:00
03:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

03:20

04:00
05:00
06:00
07:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

07:50

Стражица, жп гара

07:51

08:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

08:40

09:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

09:28

10:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

10:41

11:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

11:35

12:00
13:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

13:41

14:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

14:40

15:00
16:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

16:41

Стражица, жп гара

16:50

17:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

17:40

18:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

18:40

19:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

19:41

Стражица, жп гара

19:50

20:00
21:00
22:00
23:00