жп гара
Стражица, България

Тел. за връзка:  +359884405993

Заминаващи
00:00
01:00
Горна Оряховица - Горна Оряховица

Горна Оряховица, жп гара

01:07

02:00
03:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

03:25

04:00
05:00
06:00
07:00
Джулюница - Асеново

Джулюница, жп гара

07:45

Асеново, жп гара

07:46

08:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

08:41

09:00
Кесарево - Кесарево

Кесарево, жп гара

09:15

10:00
Горна Оряховица - Горна Оряховица

Горна Оряховица, жп гара

10:46

11:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

11:43

12:00
13:00
Горна Оряховица - Горна Оряховица

Горна Оряховица, жп гара

13:44

14:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

14:46

15:00
16:00
Джулюница - Асеново

Джулюница, жп гара

16:45

Асеново, жп гара

16:46

17:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

17:41

18:00
Кесарево - Кесарево

Кесарево, жп гара

18:41

19:00
Джулюница - Попово

Джулюница, жп гара

19:45

Попово, жп гара

19:53

20:00
21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

01:06

02:00
03:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

03:24

04:00
05:00
06:00
07:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

07:44

Стражица, жп гара

07:45

08:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

08:40

09:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

09:14

10:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

10:45

11:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

11:42

12:00
13:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

13:43

14:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

14:45

15:00
16:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

16:44

Стражица, жп гара

16:45

17:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

17:40

18:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

18:40

19:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

19:44

Стражица, жп гара

19:52

20:00
21:00
22:00
23:00