жп гара
Стара Загора, България

Тел. за връзка:  +359887398435

Заминаващи
00:00
Михайлово - Михайлово

Михайлово, жп гара

00:03

01:00
02:00
03:00
04:00
Нова Загора - Еленино

Нова Загора, жп гара

04:10

Еленино, жп гара

04:20

05:00
06:00
Михайлово - Еленино

Михайлово, жп гара

06:06

Еленино, жп гара

06:55

07:00
Змейово - Калитиново

Змейово, жп гара

07:20

Калитиново, жп гара

07:35

08:00
Михайлово - Михайлово

Михайлово, жп гара

08:55

09:00
Хан Аспарух - Хан Аспарух

Хан Аспарух, жп гара

09:20

10:00
Змейово - Еленино

Змейово, жп гара

10:17

Еленино, жп гара

10:20

11:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

11:29

12:00
Калитиново - Калитиново

Калитиново, жп гара

12:05

13:00
Димитровград - Еленино

Димитровград, жп гара

13:02

...

Змейово, жп гара

13:12

Еленино, жп гара

13:55

14:00
Еленино - Еленино

Еленино, жп гара

14:42

15:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

15:39

16:00
Змейово - Змейово

Змейово, жп гара

16:30

17:00
Димитровград - Еленино

Димитровград, жп гара

17:15

Еленино, жп гара

17:55

18:00
Хан Аспарух - Хан Аспарух

Хан Аспарух, жп гара

18:40

19:00
Змейово - Калитиново

Змейово, жп гара

19:05

Калитиново, жп гара

19:27

20:00
Свобода - Димитровград

Свобода, жп гара

20:05

Димитровград, жп гара

20:26

21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

00:01

01:00
02:00
03:00
04:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

04:08

05:00
06:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

06:05

07:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

07:17

Стара Загора, жп гара

07:32

08:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

08:50

Стара Загора, жп гара

08:51

09:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

09:18

10:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

10:12

Стара Загора, жп гара

10:28

11:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

11:27

Стара Загора, жп гара

11:50

12:00
13:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

13:00

14:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

14:38

Стара Загора, жп гара

14:53

15:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

15:34

16:00
17:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

17:10

...

Стара Загора, жп гара

17:31

Стара Загора, жп гара

17:42

18:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

18:38

19:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

19:25

20:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

20:03

Стара Загора, жп гара

20:24

21:00
22:00
23:00