жп гара
Стара Загора, България

Тел. за връзка:  +359887398435

Заминаващи
00:00
01:00
Михайлово - Тулово

Михайлово, жп гара

01:15

...

Нова Загора, жп гара

01:52

Тулово, жп гара

01:55

02:00
03:00
Нова Загора - Михайлово

Нова Загора, жп гара

03:30

Михайлово, жп гара

03:34

04:00
Еленино - Еленино

Еленино, жп гара

04:35

05:00
06:00
Михайлово - Михайлово

Михайлово, жп гара

06:30

07:00
Еленино - Калитиново

Еленино, жп гара

07:15

...

Змейово, жп гара

07:22

Калитиново, жп гара

07:25

08:00
Хан Аспарух - Хан Аспарух

Хан Аспарух, жп гара

08:59

09:00
Чирпан - Чирпан

Чирпан, жп гара

09:28

10:00
Змейово - Нова Загора

Змейово, жп гара

10:10

...

Еленино, жп гара

10:15

Нова Загора, жп гара

10:57

11:00
12:00
Калитиново - Калитиново

Калитиново, жп гара

12:15

13:00
Змейово - Чирпан

Змейово, жп гара

13:15

Чирпан, жп гара

13:19

14:00
Еленино - Нова Загора

Еленино, жп гара

14:00

Нова Загора, жп гара

14:55

15:00
Еленино - Еленино

Еленино, жп гара

15:04

16:00
Калитиново - Змейово

Калитиново, жп гара

16:17

Змейово, жп гара

16:30

17:00
Пловдив - Хан Аспарух

Пловдив, Тракия жп гара

17:33

...

Еленино, жп гара

17:55

Хан Аспарух, жп гара

17:59

18:00
19:00
Змейово - Калитиново

Змейово, жп гара

19:00

Калитиново, жп гара

19:08

20:00
Чирпан - Михайлово

Чирпан, жп гара

20:49

Михайлово, жп гара

20:53

21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

01:10

Стара Загора, жп гара

01:50

02:00
03:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

03:15

...

Стара Загора, жп гара

03:28

Стара Загора, жп гара

03:29

04:00
05:00
06:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

06:25

Стара Загора, жп гара

06:56

07:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

07:14

08:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

08:50

Стара Загора, жп гара

08:54

09:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

09:25

Стара Загора, жп гара

09:50

10:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

10:49

Стара Загора, жп гара

10:54

11:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

11:38

12:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

12:07

13:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

13:10

14:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

14:35

Стара Загора, жп гара

14:50

15:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

15:03

16:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

16:16

Стара Загора, жп гара

16:35

17:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

17:30

...

Стара Загора, жп гара

17:41

Стара Загора, жп гара

17:55

18:00
19:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

19:06

20:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

20:25

...

Стара Загора, жп гара

20:31

...

Стара Загора, жп гара

20:36

Стара Загора, жп гара

20:48

21:00
22:00
23:00