жп гара
Стамболийски, България

Тел. за връзка:  +359884406185

Заминаващи
00:00
01:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, жп гара

01:17

02:00
Пазарджик - Пазарджик

Пазарджик, жп гара

02:59

03:00
04:00
Пазарджик - Пазарджик

Пазарджик, жп гара

04:34

05:00
Кадиево - Кадиево

Кадиево, жп гара

05:32

06:00
Кадиево - Пазарджик

Кадиево, жп гара

06:21

...

Куртово Конаре, жп гара

06:25

Пазарджик, жп гара

06:43

07:00
Кадиево - Кадиево

Кадиево, жп гара

07:02

Хаджиево, жп гара

07:48

Кадиево, жп гара

07:51

08:00
09:00
Кадиево - Хаджиево

Кадиево, жп гара

09:36

Хаджиево, жп гара

09:51

10:00
Куртово Конаре - Куртово Конаре

Куртово Конаре, жп гара

10:05

11:00
Пловдив - Пазарджик

Пловдив, жп гара

11:01

Пазарджик, жп гара

11:38

12:00
Огняново - Пловдив

Огняново, жп гара

12:03

...

Кадиево, жп гара

12:25

Пловдив, жп гара

12:54

13:00
14:00
15:00
Пазарджик - Пазарджик

Пазарджик, жп гара

15:03

Кадиево, жп гара

15:07

Пловдив, жп гара

15:42

Пазарджик, жп гара

15:57

16:00
Куртово Конаре - Хаджиево

Куртово Конаре, жп гара

16:20

Хаджиево, жп гара

16:34

17:00
Хаджиево - Кадиево

Хаджиево, жп гара

17:34

Кадиево, жп гара

17:36

18:00
Пловдив - Кадиево

Пловдив, жп гара

18:03

...

Пазарджик, жп гара

18:05

Кадиево, жп гара

18:20

19:00
Хаджиево - Кадиево

Хаджиево, жп гара

19:27

Кадиево, жп гара

19:45

20:00
Куртово Конаре - Кадиево

Куртово Конаре, жп гара

20:20

Кадиево, жп гара

20:37

21:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, жп гара

21:09

22:00
23:00
Хаджиево - Хаджиево

Хаджиево, жп гара

23:06

Пристигащи
00:00
01:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

01:16

02:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

02:58

03:00
04:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

04:33

05:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

05:31

06:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

06:20

...

Стамболийски, жп гара

06:24

Стамболийски, жп гара

06:42

07:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

07:01

...

Стамболийски, жп гара

07:47

Стамболийски, жп гара

07:50

08:00
09:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

09:35

Стамболийски, жп гара

09:50

10:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

10:04

11:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

11:00

Стамболийски, жп гара

11:37

12:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

12:02

...

Стамболийски, жп гара

12:24

Стамболийски, жп гара

12:53

13:00
14:00
15:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

15:02

Стамболийски, жп гара

15:06

Стамболийски, жп гара

15:41

Стамболийски, жп гара

15:56

16:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

16:19

Стамболийски, жп гара

16:33

17:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

17:33

Стамболийски, жп гара

17:35

18:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

18:02

...

Стамболийски, жп гара

18:04

Стамболийски, жп гара

18:19

19:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

19:26

Стамболийски, жп гара

19:44

20:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

20:19

Стамболийски, жп гара

20:36

21:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

21:08

22:00
23:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

23:05