жп гара
Стамболийски, България

Тел. за връзка:  +359884406185

Заминаващи
00:00
01:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, жп гара

01:23

02:00
03:00
Пазарджик - Пазарджик

Пазарджик, жп гара

03:23

04:00
05:00
Пазарджик - Кадиево

Пазарджик, жп гара

05:13

Кадиево, жп гара

05:52

06:00
Кадиево - Куртово Конаре

Кадиево, жп гара

06:21

...

Пазарджик, жп гара

06:30

Куртово Конаре, жп гара

06:40

07:00
Кадиево - Хаджиево

Кадиево, жп гара

07:02

...

Пазарджик, жп гара

07:23

Кадиево, жп гара

07:40

Хаджиево, жп гара

07:57

08:00
Кадиево - Кадиево

Кадиево, жп гара

08:12

09:00
Кадиево - Куртово Конаре

Кадиево, жп гара

09:28

...

Хаджиево, жп гара

09:31

Куртово Конаре, жп гара

09:45

10:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, жп гара

10:56

11:00
Пазарджик - Пазарджик

Пазарджик, жп гара

11:23

12:00
Кадиево - Пловдив

Кадиево, жп гара

12:11

Кадиево, жп гара

12:23

Пловдив, жп гара

12:48

13:00
14:00
Хаджиево - Хаджиево

Хаджиево, жп гара

14:06

15:00
Пазарджик - Пловдив

Пазарджик, жп гара

15:23

Пловдив, жп гара

15:48

16:00
Куртово Конаре - Пазарджик

Куртово Конаре, жп гара

16:02

Пазарджик, жп гара

16:23

17:00
Кадиево - Пловдив

Кадиево, жп гара

17:05

...

Хаджиево, жп гара

17:08

Кадиево, жп гара

17:42

...

Хаджиево, жп гара

17:53

Пловдив, жп гара

17:56

18:00
Пазарджик - Пазарджик

Пазарджик, жп гара

18:23

19:00
Хаджиево - Хаджиево

Хаджиево, жп гара

19:52

20:00
Куртово Конаре - Пловдив

Куртово Конаре, жп гара

20:15

...

Кадиево, жп гара

20:27

Пловдив, жп гара

20:56

21:00
22:00
Пловдив - Хаджиево

Пловдив, жп гара

22:00

Хаджиево, жп гара

22:56

23:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, жп гара

23:29

Пристигащи
00:00
01:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

01:22

02:00
03:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

03:22

04:00
05:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

05:12

Стамболийски, жп гара

05:51

06:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

06:20

Стамболийски, жп гара

06:29

Стамболийски, жп гара

06:39

07:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

07:01

...

Стамболийски, жп гара

07:22

Стамболийски, жп гара

07:56

08:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

08:06

Стамболийски, жп гара

08:11

09:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

09:27

Стамболийски, жп гара

09:30

10:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

10:55

11:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

11:22

12:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

12:10

...

Стамболийски, жп гара

12:22

Стамболийски, жп гара

12:47

13:00
14:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

14:05

15:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

15:22

...

Стамболийски, жп гара

15:47

Стамболийски, жп гара

15:53

16:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

16:22

17:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

17:04

...

Стамболийски, жп гара

17:07

...

Стамболийски, жп гара

17:41

...

Стамболийски, жп гара

17:52

Стамболийски, жп гара

17:55

18:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

18:22

19:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

19:51

20:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

20:14

...

Стамболийски, жп гара

20:26

Стамболийски, жп гара

20:55

21:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

21:59

22:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

22:55

23:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

23:28