Спирка Горна Баня - метростанция
Горна Баня, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
София - София

София, Захарна Фабрика жп гара

04:57

05:00
Горна Баня - София

Горна Баня, жп гара

05:39

София, Захарна Фабрика жп гара

05:47

06:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

06:21

София, Захарна Фабрика жп гара

06:31

Горна Баня, жп гара

06:47

07:00
София - София

София, Захарна Фабрика жп гара

07:14

Горна Баня, жп гара

07:45

София, Захарна Фабрика жп гара

07:54

08:00
София - София

София, Захарна Фабрика жп гара

08:31

Горна Баня, жп гара

08:48

София, Захарна Фабрика жп гара

08:55

09:00
София - Горна Баня

София, Захарна Фабрика жп гара

09:28

Горна Баня, жп гара

09:45

10:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

10:44

11:00
София - Горна Баня

София, Захарна Фабрика жп гара

11:11

Горна Баня, жп гара

11:45

12:00
София - Горна Баня

София, Захарна Фабрика жп гара

12:28

Горна Баня, жп гара

12:45

13:00
София - Горна Баня

София, Захарна Фабрика жп гара

13:12

Горна Баня, жп гара

13:44

14:00
София - Горна Баня

София, Захарна Фабрика жп гара

14:06

Горна Баня, жп гара

14:45

15:00
София - Перник

София, Захарна Фабрика жп гара

15:28

Перник, разп. жп гара

15:45

16:00
Горна Баня - София

Горна Баня, жп гара

16:15

София, Захарна Фабрика жп гара

16:47

17:00
Горна Баня - София

Горна Баня, жп гара

17:19

Горна Баня, жп гара

17:45

София, Захарна Фабрика жп гара

17:51

18:00
Горна Баня - София

Горна Баня, жп гара

18:27

София, Захарна Фабрика жп гара

18:57

19:00
Горна Баня - София

Горна Баня, жп гара

19:14

Горна Баня, жп гара

19:44

София, Захарна Фабрика жп гара

19:50

20:00
Горна Баня - София

Горна Баня, жп гара

20:43

София, Захарна Фабрика жп гара

20:49

21:00
София - София

София, Захарна Фабрика жп гара

21:45

22:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

22:03

Горна Баня, жп гара

22:45

23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

04:56

05:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

05:38

Горна Баня, жп гара

05:46

06:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

06:20

Горна Баня, жп гара

06:30

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

06:46

07:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

07:13

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

07:44

Горна Баня, жп гара

07:53

08:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

08:30

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

08:47

Горна Баня, жп гара

08:54

09:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

09:27

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

09:44

10:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

10:43

11:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

11:10

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

11:44

12:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

12:28

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

12:44

13:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

13:12

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

13:43

14:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

14:06

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

14:45

15:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

15:28

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

15:44

16:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

16:14

Горна Баня, жп гара

16:47

17:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

17:18

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

17:44

Горна Баня, жп гара

17:51

18:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

18:26

Горна Баня, жп гара

18:56

19:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

19:13

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

19:43

Горна Баня, жп гара

19:49

20:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

20:43

Горна Баня, жп гара

20:49

21:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

21:44

22:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

22:02

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

22:44

23:00