Смирненски жп гара
София, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
София - София

София, Искърско шосе

05:18

06:00
София - София

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

06:19

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

06:33

07:00
София - София

София, Искърско шосе

07:43

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

07:59

08:00
09:00
София - София

София, Искърско шосе

09:16

10:00
11:00
София - София

София, Искърско шосе

11:46

12:00
София - София

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

12:50

13:00
14:00
София - София

София, Искърско шосе

14:29

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

14:59

15:00
16:00
София - София

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

16:51

17:00
София - София

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

17:06

София, Искърско шосе

17:34

18:00
19:00
София - София

София, Искърско шосе

19:17

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

19:52

20:00
София - София

София, Искърско шосе

20:34

21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
София - София

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

05:18

06:00
София - София

София, Искърско шосе

06:19

София, Искърско шосе

06:33

07:00
София - София

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

07:43

София, Искърско шосе

07:59

08:00
09:00
София - София

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

09:16

10:00
11:00
София - София

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

11:46

12:00
София - София

София, Искърско шосе

12:50

13:00
14:00
София - София

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

14:29

София, Искърско шосе

14:59

15:00
16:00
София - София

София, Искърско шосе

16:51

17:00
София - София

София, Искърско шосе

17:06

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

17:34

18:00
19:00
София - София

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

19:17

София, Искърско шосе

19:52

20:00
София - София

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

20:34

21:00
22:00
23:00