Подуяне жп гара
София, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
София - София

София, жп гара

05:31

06:00
София - София

София, Искърско шосе

06:28

София, жп гара

06:30

София, жп гара

06:56

07:00
София - София

София, Искърско шосе

07:13

София, жп гара

07:40

08:00
София - София

София, Искърско шосе

08:28

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

08:47

09:00
София - София

София, жп гара

09:29

София, Искърско шосе

09:45

10:00
София - София

София, Искърско шосе

10:42

София, жп гара

10:44

11:00
София - София

София, жп гара

11:30

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

11:48

12:00
13:00
София - София

София, Искърско шосе

13:13

София, Искърско шосе

13:33

14:00
София - София

София, жп гара

14:11

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

14:12

София, жп гара

14:41

15:00
София - София

София, жп гара

15:23

София, Искърско шосе

15:39

16:00
София - София

София, жп гара

16:02

София, Искърско шосе

16:23

София, Искърско шосе

16:38

17:00
София - София

София, жп гара

17:07

София, жп гара

17:37

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

17:39

18:00
София - София

София, жп гара

18:09

София, жп гара

18:43

София, Искърско шосе

18:44

19:00
София - София

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

19:04

София, жп гара

19:47

20:00
София - София

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

20:09

София, жп гара

20:38

София, жп гара

20:53

21:00
22:00
София - София

София, жп гара

22:13

София, Искърско шосе

22:48

23:00
София - София

София, Искърско шосе

23:03

Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
София - София

София, Искърско шосе

05:30

06:00
София - София

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

06:25

София, жп гара

06:27

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

06:55

07:00
София - София

София, жп гара

07:12

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

07:39

08:00
София - София

София, жп гара

08:27

София, жп гара

08:46

09:00
София - София

София, Искърско шосе

09:28

София, жп гара

09:44

10:00
София - София

София, жп гара

10:37

София, Искърско шосе

10:40

11:00
София - София

София, Искърско шосе

11:29

София, жп гара

11:47

12:00
13:00
София - София

София, жп гара

13:12

София, жп гара

13:32

14:00
София - София

София, жп гара

14:07

София, Искърско шосе

14:10

София, Искърско шосе

14:40

15:00
София - София

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

15:22

София, жп гара

15:38

16:00
София - София

София, Искърско шосе

16:01

София, жп гара

16:22

София, жп гара

16:37

17:00
София - София

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

17:06

...

София, жп гара

17:32

София, Искърско шосе

17:36

18:00
София - София

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

18:08

...

София, жп гара

18:37

София, Искърско шосе

18:42

19:00
София - София

София, жп гара

19:03

София, Подуяне разпр.ср.р. жп гара

19:46

20:00
София - София

София, жп гара

20:07

София, Искърско шосе

20:37

София, Искърско шосе

20:52

21:00
22:00
София - София

София, Искърско шосе

22:12

София, жп гара

22:47

23:00
София - София

София, жп гара

23:02