Надежда – жп спирка
София, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Връбница - Връбница

Връбница, жп гара

05:45

06:00
София - Връбница

София, жп гара

06:26

Връбница, жп гара

06:39

07:00
Връбница - София

Връбница, жп гара

07:05

София, жп гара

07:14

София, жп гара

07:35

Връбница, жп гара

07:45

София, жп гара

07:56

08:00
Връбница - Връбница

Връбница, жп гара

08:14

09:00
София - Връбница

София, жп гара

09:15

Връбница, жп гара

09:24

10:00
Връбница - София

Връбница, жп гара

10:14

София, жп гара

10:56

11:00
София - Връбница

София, жп гара

11:15

Връбница, жп гара

11:59

12:00
София - София

София, жп гара

12:55

13:00
Връбница - Връбница

Връбница, жп гара

13:25

14:00
Връбница - София

Връбница, жп гара

14:14

Връбница, жп гара

14:45

София, жп гара

14:56

15:00
София - София

София, жп гара

15:10

16:00
София - София

София, жп гара

16:56

17:00
Връбница - Връбница

Връбница, жп гара

17:14

Връбница, жп гара

17:25

18:00
Връбница - Връбница

Връбница, жп гара

18:05

София, жп гара

18:15

Връбница, жп гара

18:24

София, жп гара

18:36

Връбница, жп гара

18:39

19:00
Връбница - София

Връбница, жп гара

19:24

София, жп гара

19:35

20:00
София - Връбница

София, жп гара

20:02

София, жп гара

20:07

Връбница, жп гара

20:24

21:00
София - София

София, жп гара

21:26

22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
София - София

София, жп гара

05:45

06:00
София - София

София, жп гара

06:26

София, жп гара

06:39

07:00
София - София

София, жп гара

07:05

София, жп гара

07:14

София, жп гара

07:35

София, жп гара

07:45

София, жп гара

07:56

08:00
София - София

София, жп гара

08:14

09:00
София - София

София, жп гара

09:15

София, жп гара

09:24

10:00
София - София

София, жп гара

10:14

София, жп гара

10:56

11:00
София - София

София, жп гара

11:15

София, жп гара

11:59

12:00
София - София

София, жп гара

12:55

13:00
София - София

София, жп гара

13:25

14:00
София - София

София, жп гара

14:14

София, жп гара

14:45

София, жп гара

14:56

15:00
София - София

София, жп гара

15:10

16:00
София - София

София, жп гара

16:56

17:00
София - София

София, жп гара

17:14

София, жп гара

17:25

18:00
София - София

София, жп гара

18:05

София, жп гара

18:15

София, жп гара

18:24

София, жп гара

18:36

София, жп гара

18:39

19:00
София - София

София, жп гара

19:24

София, жп гара

19:35

20:00
София - София

София, жп гара

20:02

София, жп гара

20:07

София, жп гара

20:24

21:00
София - София

София, жп гара

21:26

22:00
23:00