Искърско шосе
София, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Искър - София

Искър, жп гара

05:22

София, Подуяне жп гара

05:45

06:00
София - София

София, Смирненски жп гара

06:15

София, Смирненски жп гара

06:29

София, Казичене жп гара

06:50

07:00
Искър - София

Искър, жп гара

07:21

Искър, жп гара

07:47

София, Смирненски жп гара

07:55

08:00
Искър - София

Искър, жп гара

08:40

София, Подуяне жп гара

08:47

09:00
Искър - София

Искър, жп гара

09:20

...

София, Казичене жп гара

09:40

София, Подуяне жп гара

09:47

10:00
София - Искър

София, Подуяне жп гара

10:24

Искър, жп гара

10:41

11:00
София - Искър

София, Подуяне жп гара

11:29

Искър, жп гара

11:50

12:00
София - София

София, Смирненски жп гара

12:46

13:00
Искър - София

Искър, жп гара

13:40

София, Подуяне жп гара

13:46

14:00
Искър - София

Искър, жп гара

14:33

София, Смирненски жп гара

14:55

15:00
Искър - София

Искър, жп гара

15:40

София, Подуяне жп гара

15:46

16:00
София - София

София, Казичене жп гара

16:20

София, Казичене жп гара

16:40

София, Смирненски жп гара

16:47

17:00
София - София

София, Смирненски жп гара

17:02

...

Искър, жп гара

17:38

София, Подуяне жп гара

17:45

18:00
Искър - София

Искър, жп гара

18:40

София, Подуяне жп гара

18:46

19:00
Искър - София

Искър, жп гара

19:21

Искър, жп гара

19:40

София, Смирненски жп гара

19:48

20:00
Искър - София

Искър, жп гара

20:38

София, Подуяне жп гара

20:46

21:00
София - София

София, Подуяне жп гара

21:27

22:00
Искър - Искър

Искър, жп гара

22:55

23:00
Искър - Искър

Искър, жп гара

23:05

Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
София - София

София, Смирненски жп гара

05:22

София, жп гара

05:45

06:00
София - София

София, жп гара

06:15

София, жп гара

06:29

София, Подуяне жп гара

06:50

07:00
София - София

София, Подуяне жп гара

07:21

...

София, Смирненски жп гара

07:47

София, жп гара

07:55

08:00
София - София

София, Подуяне жп гара

08:40

София, жп гара

08:47

09:00
София - София

София, Смирненски жп гара

09:20

...

София, Подуяне жп гара

09:40

София, жп гара

09:47

10:00
София - София

София, Казичене жп гара

10:24

София, Подуяне жп гара

10:41

11:00
София - София

София, Казичене жп гара

11:29

София, Смирненски жп гара

11:50

12:00
София - София

София, жп гара

12:46

13:00
София - София

София, Подуяне жп гара

13:40

София, жп гара

13:46

14:00
София - София

София, Смирненски жп гара

14:33

София, жп гара

14:55

15:00
София - София

София, Подуяне жп гара

15:40

София, жп гара

15:46

16:00
София - София

София, Подуяне жп гара

16:20

София, Подуяне жп гара

16:40

София, жп гара

16:47

17:00
София - София

София, жп гара

17:02

София, Смирненски жп гара

17:38

София, жп гара

17:45

18:00
София - София

София, Подуяне жп гара

18:40

София, жп гара

18:46

19:00
София - София

София, Смирненски жп гара

19:21

...

София, Подуяне жп гара

19:40

София, жп гара

19:48

20:00
София - София

София, Смирненски жп гара

20:38

София, жп гара

20:46

21:00
София - София

София, Казичене жп гара

21:27

22:00
София - София

София, Подуяне жп гара

22:55

23:00
София - София

София, Подуяне жп гара

23:05