жп гара
София, България

Тел. за връзка:  +359 2 931 11 11

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
София - София

София, Север жп гара

05:20

София, Захарна Фабрика жп гара

05:25

София, Надежда – жп спирка

05:30

София, Север жп гара

05:40

06:00
София - София

София, Север жп гара

06:00

София, Захарна Фабрика жп гара

06:05

София, Надежда – жп спирка

06:20

София, Подуяне жп гара

06:20

София, Захарна Фабрика жп гара

06:30

07:00
София - София

София, Подуяне жп гара

07:05

София, Надежда – жп спирка

07:05

София, Север жп гара

07:15

София, Захарна Фабрика жп гара

07:30

София, Север жп гара

07:35

София, Надежда – жп спирка

07:40

София, Надежда – жп спирка

07:55

08:00
София - София

София, Подуяне жп гара

08:20

София, Север жп гара

08:25

София, Захарна Фабрика жп гара

08:30

София, Подуяне жп гара

08:40

09:00
София - София

София, Надежда – жп спирка

09:20

...

София, Захарна Фабрика жп гара

09:30

София, Подуяне жп гара

09:37

10:00
София - София

София, Север жп гара

10:15

...

София, Подуяне жп гара

10:30

...

София, Захарна Фабрика жп гара

10:30

София, Надежда – жп спирка

10:35

11:00
София - София

София, Север жп гара

11:25

...

София, Захарна Фабрика жп гара

11:30

...

София, Подуяне жп гара

11:40

София, Надежда – жп спирка

11:50

12:00
София - София

София, Север жп гара

12:15

София, Захарна Фабрика жп гара

12:30

13:00
София - София

София, Подуяне жп гара

13:05

София, Север жп гара

13:15

София, Надежда – жп спирка

13:20

София, Подуяне жп гара

13:25

София, Север жп гара

13:25

София, Захарна Фабрика жп гара

13:30

София, Север жп гара

13:40

14:00
София - София

София, Подуяне жп гара

14:00

София, Надежда – жп спирка

14:15

София, Север жп гара

14:25

София, Захарна Фабрика жп гара

14:30

София, Надежда – жп спирка

14:40

15:00
София - София

София, Север жп гара

15:15

...

София, Захарна Фабрика жп гара

15:30

София, Подуяне жп гара

15:31

16:00
София - София

София, Захарна Фабрика жп гара

16:00

...

София, Подуяне жп гара

16:15

...

София, Север жп гара

16:15

...

София, Север жп гара

16:25

...

София, Подуяне жп гара

16:30

София, Надежда – жп спирка

16:40

17:00
София - София

София, Захарна Фабрика жп гара

17:05

София, Север жп гара

17:15

София, Надежда – жп спирка

17:20

София, Подуяне жп гара

17:25

София, Север жп гара

17:25

София, Захарна Фабрика жп гара

17:30

София, Север жп гара

17:35

18:00
София - София

София, Надежда – жп спирка

18:00

...

София, Захарна Фабрика жп гара

18:10

София, Надежда – жп спирка

18:20

...

София, Север жп гара

18:25

София, Подуяне жп гара

18:30

София, Надежда – жп спирка

18:35

София, Подуяне жп гара

18:55

19:00
София - София

София, Захарна Фабрика жп гара

19:00

София, Север жп гара

19:15

София, Надежда – жп спирка

19:20

София, Захарна Фабрика жп гара

19:30

20:00
София - София

София, Подуяне жп гара

20:00

...

София, Север жп гара

20:15

...

София, Надежда – жп спирка

20:20

София, Захарна Фабрика жп гара

20:30

21:00
София - София

София, Захарна Фабрика жп гара

21:45

22:00
София - София

София, Захарна Фабрика жп гара

22:30

...

София, Север жп гара

22:35

София, Подуяне жп гара

22:40

София, Подуяне жп гара

22:55

23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
София - София

София, Захарна Фабрика жп гара

05:12

София, Север жп гара

05:30

София, Подуяне жп гара

05:38

София, Север жп гара

05:55

06:00
София - София

София, Захарна Фабрика жп гара

06:02

София, Север жп гара

06:30

София, Надежда – жп спирка

06:35

София, Подуяне жп гара

06:37

София, Захарна Фабрика жп гара

06:46

07:00
София - София

София, Север жп гара

07:00

София, Подуяне жп гара

07:03

София, Надежда – жп спирка

07:12

София, Захарна Фабрика жп гара

07:29

София, Север жп гара

07:35

София, Надежда – жп спирка

07:39

София, Подуяне жп гара

07:47

08:00
София - София

София, Надежда – жп спирка

08:00

София, Север жп гара

08:00

София, Захарна Фабрика жп гара

08:06

София, Север жп гара

08:10

София, Север жп гара

08:30

София, Захарна Фабрика жп гара

08:46

София, Север жп гара

08:48

София, Надежда – жп спирка

08:59

09:00
София - София

София, жп гара

09:10

София, Захарна Фабрика жп гара

09:10

София, Подуяне жп гара

09:36

София, Захарна Фабрика жп гара

09:45

10:00
София - София

София, Север жп гара

10:00

София, Север жп гара

10:35

София, Подуяне жп гара

10:50

11:00
София - София

София, Надежда – жп спирка

11:00

София, Захарна Фабрика жп гара

11:26

София, Подуяне жп гара

11:37

София, Надежда – жп спирка

11:39

12:00
София - София

София, Север жп гара

12:03

София, Север жп гара

12:25

...

София, Захарна Фабрика жп гара

12:45

София, Надежда – жп спирка

12:53

13:00
София - София

София, Север жп гара

13:25

София, Захарна Фабрика жп гара

13:27

14:00
София - София

София, Подуяне жп гара

14:18

...

София, Захарна Фабрика жп гара

14:20

София, Подуяне жп гара

14:48

София, Север жп гара

14:51

15:00
София - София

София, Надежда – жп спирка

15:00

...

София, Север жп гара

15:10

...

София, Подуяне жп гара

15:30

София, Надежда – жп спирка

15:38

София, Захарна Фабрика жп гара

15:43

16:00
София - София

София, Подуяне жп гара

16:10

...

София, Надежда – жп спирка

16:55

София, Север жп гара

16:55

17:00
София - София

София, Захарна Фабрика жп гара

17:02

София, Подуяне жп гара

17:14

София, Север жп гара

17:17

София, Надежда – жп спирка

17:44

София, Подуяне жп гара

17:44

18:00
София - София

София, Север жп гара

18:00

София, Захарна Фабрика жп гара

18:05

София, Север жп гара

18:10

София, Подуяне жп гара

18:16

София, Надежда – жп спирка

18:38

София, Подуяне жп гара

18:50

София, Север жп гара

18:57

19:00
София - София

София, Захарна Фабрика жп гара

19:13

...

София, Надежда – жп спирка

19:39

...

София, Север жп гара

19:50

София, Подуяне жп гара

19:54

20:00
София - София

София, Захарна Фабрика жп гара

20:05

...

София, Надежда – жп спирка

20:09

...

София, Север жп гара

20:10

...

София, Надежда – жп спирка

20:19

...

София, Север жп гара

20:40

София, Подуяне жп гара

20:45

21:00
София - София

София, Подуяне жп гара

21:00

...

София, Захарна Фабрика жп гара

21:03

...

София, Север жп гара

21:10

София, Надежда – жп спирка

21:38

22:00
София - София

София, Захарна Фабрика жп гара

22:00

...

София, Подуяне жп гара

22:21

София, Север жп гара

22:22

23:00