жп гара
София, България

Тел. за връзка:  +359 2 931 11 11

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
София - София

София, Подуяне жп гара

05:05

София, Север жп гара

05:30

София, Захарна Фабрика жп гара

05:35

София, Надежда – жп спирка

05:40

София, Север жп гара

05:40

06:00
София - София

София, Север жп гара

06:00

София, Захарна Фабрика жп гара

06:00

София, Надежда – жп спирка

06:35

София, Подуяне жп гара

06:35

София, Захарна Фабрика жп гара

06:40

07:00
София - София

София, Надежда – жп спирка

07:00

София, Подуяне жп гара

07:05

София, Север жп гара

07:20

София, Захарна Фабрика жп гара

07:30

София, Подуяне жп гара

07:30

София, Север жп гара

07:35

София, Надежда – жп спирка

07:40

08:00
София - София

София, Надежда – жп спирка

08:10

...

София, Подуяне жп гара

08:25

...

София, Север жп гара

08:30

София, Захарна Фабрика жп гара

08:30

09:00
София - София

София, Подуяне жп гара

09:03

София, Надежда – жп спирка

09:20

София, Захарна Фабрика жп гара

09:25

София, Подуяне жп гара

09:25

10:00
София - София

София, Надежда – жп спирка

10:10

...

София, Север жп гара

10:20

...

София, Подуяне жп гара

10:25

София, Захарна Фабрика жп гара

10:30

11:00
София - София

София, Подуяне жп гара

11:25

...

София, Север жп гара

11:30

...

София, Захарна Фабрика жп гара

11:30

София, Надежда – жп спирка

11:55

12:00
София - София

София, Север жп гара

12:10

София, Север жп гара

12:20

София, Захарна Фабрика жп гара

12:30

13:00
София - София

София, Надежда – жп спирка

13:20

София, Север жп гара

13:20

София, Захарна Фабрика жп гара

13:25

София, Подуяне жп гара

13:25

София, Север жп гара

13:30

14:00
София - София

София, Надежда – жп спирка

14:10

София, Подуяне жп гара

14:15

София, Север жп гара

14:30

София, Захарна Фабрика жп гара

14:30

София, Надежда – жп спирка

14:40

15:00
София - София

София, Север жп гара

15:20

София, Подуяне жп гара

15:25

16:00
София - София

София, Захарна Фабрика жп гара

16:00

София, Подуяне жп гара

16:05

Мездра, жп гара

16:20

София, Подуяне жп гара

16:25

София, Север жп гара

16:30

София, Захарна Фабрика жп гара

16:55

17:00
София - София

София, Север жп гара

17:10

София, Надежда – жп спирка

17:10

София, Подуяне жп гара

17:20

София, Надежда – жп спирка

17:20

София, Север жп гара

17:30

София, Захарна Фабрика жп гара

17:30

София, Север жп гара

17:55

18:00
София - София

София, Надежда – жп спирка

18:00

София, Захарна Фабрика жп гара

18:10

София, Надежда – жп спирка

18:20

София, Подуяне жп гара

18:25

София, Север жп гара

18:30

София, Надежда – жп спирка

18:35

19:00
София - София

София, Захарна Фабрика жп гара

19:00

София, Подуяне жп гара

19:03

София, Надежда – жп спирка

19:20

София, Север жп гара

19:20

София, Подуяне жп гара

19:25

София, Захарна Фабрика жп гара

19:30

20:00
София - София

София, Север жп гара

20:10

...

София, Надежда – жп спирка

20:20

...

София, Подуяне жп гара

20:20

София, Захарна Фабрика жп гара

20:30

21:00
София - София

София, Захарна Фабрика жп гара

21:30

София, Север жп гара

21:30

22:00
София - София

София, Захарна Фабрика жп гара

22:30

София, Подуяне жп гара

22:39

София, Север жп гара

22:40

София, Подуяне жп гара

22:50

23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
София - София

София, Захарна Фабрика жп гара

05:27

София, Север жп гара

05:30

06:00
София - София

София, Подуяне жп гара

06:00

...

София, Север жп гара

06:01

София, Захарна Фабрика жп гара

06:12

София, Надежда – жп спирка

06:30

София, Север жп гара

06:30

София, Подуяне жп гара

06:32

София, Подуяне жп гара

06:51

София, Захарна Фабрика жп гара

06:53

07:00
София - София

София, Север жп гара

07:00

София, Надежда – жп спирка

07:18

София, Север жп гара

07:30

София, Захарна Фабрика жп гара

07:32

София, Надежда – жп спирка

07:39

08:00
София - София

София, Надежда – жп спирка

08:00

София, Север жп гара

08:00

София, Захарна Фабрика жп гара

08:05

София, Север жп гара

08:10

София, Подуяне жп гара

08:12

София, Север жп гара

08:30

София, Захарна Фабрика жп гара

08:43

София, Север жп гара

08:45

09:00
София - София

София, Подуяне жп гара

09:01

...

София, жп гара

09:05

...

София, Надежда – жп спирка

09:19

...

София, Захарна Фабрика жп гара

09:25

...

София, Захарна Фабрика жп гара

09:40

София, Север жп гара

09:55

10:00
София - София

София, Подуяне жп гара

10:02

София, Север жп гара

10:21

София, Подуяне жп гара

10:43

11:00
София - София

София, Надежда – жп спирка

11:00

София, Надежда – жп спирка

11:19

...

София, Захарна Фабрика жп гара

11:24

...

София, Подуяне жп гара

11:45

София, Север жп гара

11:55

12:00
София - София

София, Север жп гара

12:10

...

София, Захарна Фабрика жп гара

12:40

София, Надежда – жп спирка

12:59

13:00
София - София

София, Подуяне жп гара

13:02

София, Захарна Фабрика жп гара

13:23

14:00
София - София

София, Север жп гара

14:00

София, Подуяне жп гара

14:01

София, Север жп гара

14:46

15:00
София - София

София, Надежда – жп спирка

15:00

...

София, Север жп гара

15:10

...

София, Подуяне жп гара

15:12

София, Надежда – жп спирка

15:14

София, Захарна Фабрика жп гара

15:24

16:00
София - София

София, Подуяне жп гара

16:01

...

София, Захарна Фабрика жп гара

16:54

София, Север жп гара

16:55

17:00
София - София

София, Надежда – жп спирка

17:00

...

София, Подуяне жп гара

17:03

София, Север жп гара

17:10

София, Подуяне жп гара

17:19

София, Север жп гара

17:57

18:00
София - София

София, Подуяне жп гара

18:00

София, Север жп гара

18:10

София, Надежда – жп спирка

18:19

София, Захарна Фабрика жп гара

18:25

София, Надежда – жп спирка

18:40

София, Север жп гара

18:58

19:00
София - София

София, Подуяне жп гара

19:01

...

София, Захарна Фабрика жп гара

19:08

...

София, Надежда – жп спирка

19:39

София, Север жп гара

19:55

20:00
София - София

София, Подуяне жп гара

20:05

...

София, Надежда – жп спирка

20:06

София, Север жп гара

20:10

София, Надежда – жп спирка

20:11

София, Север жп гара

20:47

21:00
София - София

София, Север жп гара

21:00

София, Подуяне жп гара

21:01

София, Захарна Фабрика жп гара

21:06

София, Север жп гара

21:10

София, Надежда – жп спирка

21:30

София, Подуяне жп гара

21:41

22:00
София - София

София, Захарна Фабрика жп гара

22:04

София, Север жп гара

22:10

23:00