жп гара
Скобелево, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Караджалово - Караджалово

Караджалово, жп гара

05:37

06:00
Караджалово - Сталево

Караджалово, жп гара

06:35

Сталево, жп гара

06:58

07:00
Караджалово - Караджалово

Караджалово, жп гара

07:48

08:00
Сталево - Сталево

Сталево, жп гара

08:11

09:00
Караджалово - Караджалово

Караджалово, жп гара

09:57

10:00
Сталево - Сталево

Сталево, жп гара

10:18

11:00
Караджалово - Караджалово

Караджалово, жп гара

11:38

12:00
13:00
Караджалово - Караджалово

Караджалово, жп гара

13:55

14:00
Сталево - Сталево

Сталево, жп гара

14:20

15:00
Сталево - Караджалово

Сталево, жп гара

15:16

Караджалово, жп гара

15:52

16:00
17:00
Сталево - Караджалово

Сталево, жп гара

17:18

Караджалово, жп гара

17:57

18:00
Сталево - Караджалово

Сталево, жп гара

18:18

Караджалово, жп гара

18:51

19:00
20:00
Сталево - Караджалово

Сталево, жп гара

20:16

Караджалово, жп гара

20:31

21:00
22:00
Сталево - Сталево

Сталево, жп гара

22:16

23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

05:37

06:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

06:35

Скобелево, жп гара

06:58

07:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

07:48

08:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

08:11

09:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

09:57

10:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

10:18

11:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

11:38

12:00
13:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

13:55

14:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

14:20

15:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

15:16

Скобелево, жп гара

15:52

16:00
17:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

17:18

Скобелево, жп гара

17:57

18:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

18:18

Скобелево, жп гара

18:51

19:00
20:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

20:16

Скобелево, жп гара

20:31

21:00
22:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

22:16

23:00