жп гара
Скобелево, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Караджалово - Караджалово

Караджалово, жп гара

05:26

06:00
Караджалово - Сталево

Караджалово, жп гара

06:29

Сталево, жп гара

06:54

07:00
Караджалово - Караджалово

Караджалово, жп гара

07:43

08:00
Сталево - Сталево

Сталево, жп гара

08:30

09:00
Караджалово - Караджалово

Караджалово, жп гара

09:40

10:00
Сталево - Сталево

Сталево, жп гара

10:40

11:00
Караджалово - Караджалово

Караджалово, жп гара

11:18

12:00
13:00
Караджалово - Караджалово

Караджалово, жп гара

13:13

14:00
Сталево - Сталево

Сталево, жп гара

14:28

15:00
Сталево - Караджалово

Сталево, жп гара

15:26

Караджалово, жп гара

15:43

16:00
17:00
Сталево - Сталево

Сталево, жп гара

17:15

18:00
Караджалово - Сталево

Караджалово, жп гара

18:03

Сталево, жп гара

18:14

19:00
Караджалово - Караджалово

Караджалово, жп гара

19:04

20:00
Сталево - Караджалово

Сталево, жп гара

20:27

Караджалово, жп гара

20:43

21:00
22:00
Сталево - Сталево

Сталево, жп гара

22:29

23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

05:26

06:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

06:29

Скобелево, жп гара

06:54

07:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

07:43

08:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

08:30

09:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

09:40

10:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

10:40

11:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

11:18

12:00
13:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

13:13

14:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

14:28

15:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

15:26

Скобелево, жп гара

15:43

16:00
17:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

17:15

18:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

18:03

Скобелево, жп гара

18:14

19:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

19:04

20:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

20:27

Скобелево, жп гара

20:43

21:00
22:00
Скобелево - Скобелево

Скобелево, жп гара

22:29

23:00