жп гара
Скакавица, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Земен - Земен

Земен, жп гара

05:00

06:00
07:00
Земен - Земен

Земен, жп гара

07:35

08:00
Раждавица - Раждавица

Раждавица, жп гара

08:13

09:00
10:00
Земен - Раждавица

Земен, жп гара

10:06

Раждавица, жп гара

10:42

11:00
12:00
Земен - Раждавица

Земен, жп гара

12:06

Раждавица, жп гара

12:44

13:00
14:00
Земен - Земен

Земен, жп гара

14:26

15:00
Раждавица - Раждавица

Раждавица, жп гара

15:01

16:00
Земен - Земен

Земен, жп гара

16:54

17:00
Раждавица - Раждавица

Раждавица, жп гара

17:32

18:00
19:00
Земен - Земен

Земен, жп гара

19:05

20:00
21:00
Раждавица - Раждавица

Раждавица, жп гара

21:16

22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Скакавица - Скакавица

Скакавица, жп гара

05:00

06:00
07:00
Скакавица - Скакавица

Скакавица, жп гара

07:35

08:00
Скакавица - Скакавица

Скакавица, жп гара

08:13

09:00
10:00
Скакавица - Скакавица

Скакавица, жп гара

10:06

Скакавица, жп гара

10:42

11:00
12:00
Скакавица - Скакавица

Скакавица, жп гара

12:06

Скакавица, жп гара

12:44

13:00
14:00
Скакавица - Скакавица

Скакавица, жп гара

14:26

15:00
Скакавица - Скакавица

Скакавица, жп гара

15:01

16:00
Скакавица - Скакавица

Скакавица, жп гара

16:54

17:00
Скакавица - Скакавица

Скакавица, жп гара

17:32

18:00
19:00
Скакавица - Скакавица

Скакавица, жп гара

19:05

20:00
21:00
Скакавица - Скакавица

Скакавица, жп гара

21:16

22:00
23:00