жп гара
Своге, България

Тел. за връзка:  +359884405894

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Орлин - Орлин

Орлин, жп гара

04:40

05:00
София - Орлин

София, Север жп гара

05:17

Орлин, жп гара

05:39

06:00
Орлин - Желен

Орлин, жп гара

06:08

Желен, жп гара

06:13

Орлин, жп гара

06:47

Желен, жп гара

06:48

07:00
Орлин - Орлин

Орлин, жп гара

07:14

Орлин, жп гара

07:44

08:00
София - Лакатник

София, Север жп гара

08:11

Лакатник, жп гара

08:12

09:00
Желен - София

Желен, жп гара

09:18

София, Север жп гара

09:23

10:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

10:52

11:00
Орлин - София

Орлин, жп гара

11:11

София, Север жп гара

11:48

12:00
Желен - Зверино

Желен, жп гара

12:15

Зверино, жп гара

12:52

13:00
Зверино - Орлин

Зверино, жп гара

13:52

Орлин, жп гара

13:59

14:00
Желен - София

Желен, жп гара

14:18

София, Север жп гара

14:33

15:00
Желен - Зверино

Желен, жп гара

15:18

Зверино, жп гара

15:52

16:00
Орлин - София

Орлин, жп гара

16:03

София, Север жп гара

16:40

17:00
Орлин - Зверино

Орлин, жп гара

17:08

...

Желен, жп гара

17:13

...

София, Север жп гара

17:33

Зверино, жп гара

17:52

18:00
Орлин - Орлин

Орлин, жп гара

18:08

Желен, жп гара

18:18

Орлин, жп гара

18:58

19:00
Желен - София

Желен, жп гара

19:18

София, Север жп гара

19:33

20:00
Желен - София

Желен, жп гара

20:04

София, Север жп гара

20:33

21:00
Желен - София

Желен, жп гара

21:00

София, Север жп гара

21:45

22:00
23:00
Желен - Желен

Желен, жп гара

23:23

Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

04:39

05:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

05:16

Своге, жп гара

05:38

06:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

06:07

Своге, жп гара

06:12

Своге, жп гара

06:46

Своге, жп гара

06:47

07:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

07:13

Своге, жп гара

07:43

08:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

08:10

Своге, Север жп гара

08:11

09:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

09:17

Своге, жп гара

09:22

10:00
Своге - Своге

Своге, Север жп гара

10:51

11:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

11:10

Своге, жп гара

11:47

12:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

12:14

Своге, Север жп гара

12:51

13:00
Своге - Своге

Своге, Север жп гара

13:51

Своге, жп гара

13:58

14:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

14:17

Своге, жп гара

14:32

15:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

15:17

Своге, Север жп гара

15:51

16:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

16:02

Своге, жп гара

16:39

17:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

17:07

...

Своге, жп гара

17:12

...

Своге, жп гара

17:32

Своге, Север жп гара

17:51

18:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

18:07

Своге, жп гара

18:17

Своге, жп гара

18:57

19:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

19:17

Своге, жп гара

19:32

20:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

20:03

...

Своге, жп гара

20:32

Своге, жп гара

20:59

21:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

21:44

22:00
23:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

23:22