жп гара
Своге, България

Тел. за връзка:  +359884405894

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Орлин - Орлин

Орлин, жп гара

04:38

05:00
София - Орлин

София, Север жп гара

05:22

Орлин, жп гара

05:39

06:00
Орлин - Желен

Орлин, жп гара

06:08

Желен, жп гара

06:19

Орлин, жп гара

06:42

Желен, жп гара

06:48

07:00
Орлин - Орлин

Орлин, жп гара

07:14

Орлин, жп гара

07:44

08:00
София - Лакатник

София, Север жп гара

08:08

Лакатник, жп гара

08:12

09:00
София - Желен

София, Север жп гара

09:17

Желен, жп гара

09:23

10:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

10:56

11:00
Орлин - София

Орлин, жп гара

11:07

София, Север жп гара

11:33

12:00
Желен - Зверино

Желен, жп гара

12:22

Зверино, жп гара

12:47

13:00
Орлин - Зверино

Орлин, жп гара

13:54

Зверино, жп гара

13:56

14:00
Желен - София

Желен, жп гара

14:21

София, Север жп гара

14:33

15:00
Желен - Лакатник

Желен, жп гара

15:19

Лакатник, жп гара

15:56

16:00
Орлин - София

Орлин, жп гара

16:06

София, Север жп гара

16:33

17:00
Орлин - Зверино

Орлин, жп гара

17:07

...

Желен, жп гара

17:20

...

София, Север жп гара

17:34

Зверино, жп гара

17:46

18:00
Орлин - Желен

Орлин, жп гара

18:09

Желен, жп гара

18:23

19:00
Орлин - София

Орлин, жп гара

19:07

...

Желен, жп гара

19:20

София, Север жп гара

19:33

20:00
Желен - Церово

Желен, жп гара

20:09

...

София, Север жп гара

20:34

Церово, жп гара

20:52

21:00
София - София

София, Север жп гара

21:31

22:00
Желен - Желен

Желен, жп гара

22:19

23:00
Желен - Желен

Желен, жп гара

23:27

Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

04:37

05:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

05:21

Своге, жп гара

05:38

06:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

06:07

Своге, жп гара

06:18

Своге, жп гара

06:41

Своге, жп гара

06:47

07:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

07:13

Своге, жп гара

07:43

08:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

08:07

Своге, Север жп гара

08:11

09:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

09:16

Своге, жп гара

09:22

10:00
Своге - Своге

Своге, Север жп гара

10:55

11:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

11:06

Своге, жп гара

11:32

12:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

12:21

Своге, Север жп гара

12:46

13:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

13:53

Своге, Север жп гара

13:55

14:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

14:20

Своге, жп гара

14:32

15:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

15:18

Своге, Север жп гара

15:55

16:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

16:05

Своге, жп гара

16:32

17:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

17:06

...

Своге, жп гара

17:19

...

Своге, жп гара

17:33

Своге, Север жп гара

17:45

18:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

18:08

Своге, жп гара

18:22

19:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

19:06

...

Своге, жп гара

19:19

Своге, жп гара

19:32

20:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

20:08

...

Своге, жп гара

20:33

Своге, жп гара

20:51

21:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

21:30

22:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

22:18

23:00
Своге - Своге

Своге, жп гара

23:26